Veiligheidseffect wegkenmerken in onderlinge samenhang onderzocht

Dubbelbaans 50km/uur-wegen zijn veiliger naarmate zij meer conform de ontwerprichtlijnen zijn ingericht. Dit blijkt uit het SWOV-rapport Verkeersveiligheid van stedelijke verkeersinfrastructuur. Onderzocht is hoe de wegkenmerken in onderlinge samenhang het verkeersveiligheidsniveau van een weg beïnvloeden.


Voor het onderzoek zijn op wegvakniveau wegkenmerken verzameld van wegen en straten in Amsterdam: 500 kilometer weglengte aan 50km/uur-wegen en 80 kilometer weglengte aan 30km/uur-wegen.
 
Naast het veiligheidseffect van de wegkenmerken in onderlinge samenhang, heeft SWOV ook het veiligheidseffect van vijf afzonderlijke kenmerken onderzocht. Hieruit bleek het volgende:

  • Fietspaden zijn veiliger dan fietsstroken of 'mengen' (geen fietsvoorziening). Tussen fietsstroken en mengen is nauwelijks veiligheidsverschil.
  • Wegvakken met een parallelvoorziening zijn veiliger dan wegvakken zonder parallelvoorziening.
  • Wegvakken met parkeervakken zijn onveiliger dan wegvakken zonder, of waar niet geparkeerd wordt of een parkeerverbod geldt.
  • Wegvakken met asfalt zijn onveiliger dan wegvakken met klinkers.
  • Hoe meer erftoegangswegkruispunten, hoe onveiliger het wordt.
 
Na de geleidelijke invoering van Duurzaam Veilig Wegverkeer resteren er nog wegen en straten die niet voldoen aan de daarvoor geldende richtlijn. SWOV heeft hiernaar onderzoek gedaan met gegevens van wegen (limiet 50 km/uur) en straten (limiet 30 km/uur) die verzameld zijn in de gemeente Amsterdam. Hieruit blijkt dat de helft van de onderzochte 50km/uur-wegen geen gescheiden rijrichtingen heeft, 44% heeft geen vrijliggende fietsvoorzieningen en op 54% is parkeren naast of op de rijbaan mogelijk. Dit alles is niet conform de richtlijnen. Voor de 30km/uur-straten is gevonden dat 30% niet voldoet aan de richtlijn.
 
De bevindingen van het SWOV-onderzoek sluiten aan bij de definitie van de risico-indicator Veilige wegen en veilige fietspaden van het Kennisnetwerk SPV. Wat overheden kunnen doen om de verkeersveiligheid op die wegen en fietspaden te verbeteren, is ook te vinden in de Effectiviteitswijzer en in de publicatie Snel van start met effectieve maatregelen.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Veiligheidseffect wegkenmerken in onderlinge samenhang onderzocht

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven