Vergaren verkeersveiligheidsdata in hogere versnelling

Op voorspraak van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata heeft het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) Henk Schravemade aangetrokken als innovatiemanager. Hij gaat op creatieve manieren proberen om ontbrekende data bij elkaar te krijgen voor de landelijke monitor verkeersveiligheidsdata van het Kennisnetwerk SPV. Dat dashboard gaat de decentrale overheden ondersteunen bij het maken van risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's.


In de wereld van de verkeersveiligheid is Henk Schravemade bekend van zijn laatste klus bij de VNG: hij hield 100 gesprekken bij Nederlandse gemeenten om te achterhalen waar zij tegenaan liepen bij het maken van een risicoanalyse verkeersveiligheid, zoals afgesproken in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Een van de pijnpunten die Schravemade steeds hoorde, was het ontbreken van betrouwbare data waarop overheden hun risicoanalyse kunnen baseren.
 

Data voor risico-indicatoren

De verkeersveiligheidsdata moeten aansluiten bij de vijf risico-indicatoren uit het SPV: Veilige wegen en veilige fietspaden, Veilige snelheid, Veilige verkeersdeelnemers, Veilige voertuigen en Hoogwaardige traumazorg. Het Kennisnetwerk SPV heeft inmiddels definities opgesteld van de eerste drie risico-indicatoren. Het NDW, aangestuurd door Paul Schepers van Rijkswaterstaat, is bezig om de data in te winnen voor de eerste twee risico-indicatoren die als openbare data landelijk beschikbaar moeten komen. 
 
NDW heeft al veel gedaan om bruikbare data van de rijksoverheid te verwerken, zegt Henk Schravemade. "Dat aanbod wordt stap voor stap uitgebreid, maar met deze aanpak blijven er ook hiaten: kenmerken waarvoor nog geen duurzame en betaalbare landelijke inwinmethode beschikbaar is. Dus ligt mijn focus vooral op de markt en maatschappelijke partijen om die hiaten te helpen vullen."
 

Landelijke monitor

In opdracht van het ministerie van IenW ontwikkelt het Kennisnetwerk SPV een landelijke monitor risico-indicatoren. Een proof-of-concept is al gereed. Een gebruikersgroep helpt om het concept dit jaar verder te ontwikkelen waarna het dashboard waarschijnlijk begin 2023 voor iedereen beschikbaar is. De monitor zal vooral voorzien in de behoefte van kleinere gemeenten die niet de middelen hebben om zelf data te genereren of in te kopen. Maar ook grotere gemeenten, provincies en waterschappen kunnen straks een beroep doen op die openbare data, die in andere dashboards kunnen worden ingelezen.
 
De taak van Henk Schravemade als innovatiemanager is om inwinmethoden te ontwikkelen voor belangrijke gegevens die nog ontbreken voor het dashboard. Henk: "Ik ga in gesprek om te horen wat het Kennisnetwerk wil, wat het NDW kan en waartoe de markt in staat is om het allemaal aan elkaar te knopen. De vraag is hoe we de data die we graag willen, kunnen inwinnen. Enkele grotere gemeenten hebben al data en dashboards ingekocht. Van die effortmaken we bij NDW graag gebruik. En voor de data waarvoor de inwinning nog ontwikkeld moet worden, zouden we een marktvraag kunnen uitzetten."
 

Geaccepteerde basis

Schravemade beschouwt zijn opdracht als geslaagd als er eind 2024 een monitor is die dusdanig is gevuld met data dat een kleine overheid daarmee zijn risicoanalyses en uitvoeringsprogramma kan maken. "Voor de risico-indicatoren Veilige wegen en veilige fietspaden hebben we dan stappen gezet met het invullen van subindicatoren. Voor Veilige verkeersdeelnemers, Veilige voertuigen en Hoogwaardige traumazorg zullen we nog niet zo ver zijn. Maar het dashboard moet dan wel een door iedereen geaccepteerde basis zijn."

Een bijkomend voordeel van het dashboard is volgens Schravemade dat overheden straks subsidie uit de Investeringsimpuls verkeersveiligheid een stuk eenvoudiger kunnen aanvragen. "Dat doen ze dan lekker uniform, hopelijk in de vorm van een soort standaard rapport. En als je niet goed weet hoe je het moet doen, dan zijn er op het dashboard een paar goede voorbeelden te vinden. Dat verzorgt het Kennisnetwerk SPV dan."

Terug naar '2022'
Submenu openen

Vergaren verkeersveiligheidsdata in hogere versnelling

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven