IenW: denk mee over extra maatregelen ter vermindering aantal verkeersslachtoffers

Het ministerie van IenW vraagt beleidsambtenaren van gemeenten en provincies om mee te denken over extra maatregelen ter vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Wie daarvoor belangstelling heeft kan dat aangeven in het formulier via onderstaande link.


Om het doel uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) te halen van 0 verkeersslachtoffers in 2050, is een tussendoel nodig: halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030. Dat was het verzoek dat de Kamer deed aan de regering in de aangenomen motie-Geurts van juli 2021. Minister Harbers van IenW vroeg daarop de SWOV te onderzoeken of extra maatregelen, boven op het bestaande beleid, kunnen bijdragen aan het behalen van de tussendoelstelling. 
 
De uitkomst van de SWOV-studie was dat een halvering van het aantal slachtoffers in 2030 te ambitieus is, maar dat er wel maatregelen zijn die de trend kunnen keren. Deze maatregelen wil IenW samen met de SPV-partners uitwerken tot concrete opties. Ook zal in beeld worden gebracht hoe duur, uitvoerbaar en haalbaar de maatregelen zijn en of er draagvlak voor is.
 
Uit gesprekken met de SPV-partners maakt IenW op dat de urgentie voor een extra stap wordt gedeeld, zeker na het toegenomen aantal verkeersdoden in 2022. De komende maanden wordt gewerkt aan een lijst van maatregelen die aan de hand van een afweegkader getoetst kunnen worden, zodat duidelijk wordt welke maatregelen uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Vervolgens worden de maatregelen voorgelegd aan de verkeersdeelnemers in Nederland via een nationale raadpleging. Medio 2024 moet het traject zijn afgerond en de maatregelen bekend zijn.
 

Formulier

Wil je op de hoogte blijven van dit traject? Laat dat dan weten via dit formulier.

Terug naar '2023'
Submenu openen

IenW: denk mee over extra maatregelen ter vermindering aantal verkeersslachtoffers

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven