GOW30 krijgt stimulans door aanpassing Uitvoeringsvoorschriften BABW

De gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur, ofwel de GOW30, krijgt vanaf 1 oktober 2023 een extra stimulans. Dan treden de aanpassingen in werking van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevordert hiermee de toepasbaarheid van het nieuwe wegtype binnen de bebouwde kom.


Verschillende gemeenten zijn bezig om extra wegen binnen de bebouwde kom om te vormen tot 30km/uur-wegen. De GOW30 wordt hierbij gezien als oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren voor de zogeheten ’grijze wegen’ binnen de bebouwde kom. Het gaat om wegen die én een verkeersfunctie én een verblijfsfunctie hebben, en de gebiedsontsluitingswegen die niet veilig voor 50 km/uur kunnen worden ingericht. 
 
Om te bevorderen dat gemeenten het wegtype GOW30 kunnen toepassen worden de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens aangepast. Gemeenten kunnen hierdoor binnen de bebouwde kom ook 30 km/uur instellen op wegen met een verkeersfunctie. Ook ontstaan er meer mogelijkheden om hierbij voorrang in te stellen. Lees meer over de regeling in De Staatscourant.
 

Inrichtingskenmerken

De aanpassing volgt uit de handreiking van CROW over de inrichtingskenmerken van GOW30, gepubliceerd in mei 2023. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten voor het inrichten van een GOW30 binnen de bebouwde kom en borduurt voort op het eerder door CROW opgestelde Afwegingskader 30km/h. Dit afwegingskader helpt gemeenten bij het bepalen of een weg in de bebouwde kom het beste als een ETW30, GOW30 of GOW50 kan worden ingericht. 
 

Evaluatiestudies 

Het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring in de praktijk over GOW30 is van belang omdat het gaat om een nieuw wegtype. Om dit te bevorderen heeft SWOV een Stappenplan Evaluatie GOW30 opgesteld. Hiermee kunnen gemeenten nagaan of de verkeersveiligheid er echt op vooruit is gegaan en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. SWOV gaat de resultaten van gemeentelijke evaluaties samenvoegen om de verkeersveiligheidseffecten op landelijk niveau te bestuderen, om eventueel verdere aanbevelingen voor de inrichting te geven en kennisuitwisseling tussen gemeenten te stimuleren. 
 

Resultaten delen

Het delen van resultaten van de effecten van de GOW30 kan via samenwerken@swov.nl. Gemeenten kunnen ook meedoen aan evaluatieonderzoek van adviesbureaus die de ervaringen van GOW30 in de praktijk onderzoeken. 
 
Lees ook: Percentage 30km/uur-wegen kan nog flink omhoog

Terug naar '2023'
Submenu openen

GOW30 krijgt stimulans door aanpassing Uitvoeringsvoorschriften BABW

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven