Pilots verkeershandhaving in gemeenten MRDH krijgen vervolg

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is tevreden over twee pilots optimalisatie verkeershandhaving in de gemeenten Westland en Pijnacker-Nootdorp in het gebied van de politie-eenheid Den Haag. Daarom wil MRDH nu ook twee pilots in de regio van de politie-eenheid Rotterdam. Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden.


Het eerste resultaat van de pilots in Westland en Pijnacker-Nootdorp is dat de direct betrokkenen bij verkeershandhaving elkaar beter leerden kennen en dat de mensen van communicatie nu goed in beeld zijn. Verder is nu duidelijk hoe handhavingsacties worden georganiseerd en wie waarvoor het aanspreekpunt is.
 
MRDH verzorgt de procesbegeleiding voor de pilots en heeft een aantal analyses van ongevalsdata uitgevoerd. Bij de gemeenten Westland en Pijnacker-Nootdorp is de proef inmiddels afgelopen. De landelijke campagnekalender verkeersveiligheid biedt een goede basis voor afstemming van aanvullende gemeentelijke campagnes, acties en aandacht van de politie. 
 

Handhavingsacties

​In de gemeente Westland worden in 2023, naast de reguliere inzet op verkeershandhandhaving, drie gecoördineerde handhavingsacties uitgevoerd met communicatie vooraf en achteraf. Het gaat om acties: aandacht voor en handhaving op alcohol- en drugsgebruik rondom de Feestweek in Naaldwijk, samenwerking tussen gemeente en politie bij de communicatie over en handhaving op het thema fietsverlichting, en een handhavingsactie onder bromfietsers en scooters op alcohol en drugs. 
 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp besteedt in 2023, in de aanloop naar de handhaving op fietsverlichting in het najaar, aandacht aan de ervaringen van de actie in 2022 in huis-aan-huisbladen. Een tweede actie is de gezamenlijk inzet rond de start van de scholen na de zomervakantie en het haal-en-brenggedrag. En tot slot wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2023 een fietsfestival organiseren. Dit lijkt een goed podium om verkeersveiligheid samen met de politie voor het voetlicht te brengen.
 

Uitvoering

De pilots zijn uitgevoerd met medewerking van het Regionale Team Verkeer van de politie en het lokale basisteam van de politie en de gemeenten. Het Team Verkeer van de politie levert handhavingscapaciteit. Het basisteam kan daarvoor aanvragen indienen en voert ook zelf handhavingsacties uit. 
 

Veiligheidsplan

Verkeershandhaving is één van de drie E’s (Engineering, Education en Enforcement) die in samenhang moeten worden bekeken voor een goede afweging van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze integrale aanpak is nodig om tot veilig verkeersgedrag te komen. Vandaar dat MDH probeert om regionaal, samen met gemeenten en politie, de handhavingscapaciteit optimaal in te zetten. Het uiteindelijke doel is dat verkeershandhaving een plek krijgt in het lokale Veiligheidsplan dat wordt vastgesteld in de ‘lokale driehoek’.
 

Onderzoek

  • CROW-KpVV heeft in juli 2020 onderzoek gepubliceerd over verkeershandhaving. Gekeken is naar verbetermogelijkheden in de samenwerking tussen enerzijds de afdeling openbare orde en veiligheid en anderzijds verkeer en vervoer. Het gaat dan met name om prioritering van verkeersveiligheid (en verkeershandhaving) in de ‘driehoek’.
  • Aanvullend heeft het Kennisnetwerk SPV in juli 2020 een handleiding gepubliceerd over hoe je als verkeersambtenaar het gesprek over verkeershandhaving kunt voeren binnen de gemeente.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Pilots verkeershandhaving in gemeenten MRDH krijgen vervolg

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven