SWOV: veiligheid fietsers heeft prioriteit in Limburg

Geef prioriteit aan de veiligheid van fietsers, in het bijzonder ouderen. En blijf inzetten op veilige infrastructuur, handhaving en gedragsbeïnvloeding. Dat adviseert SWOV in het rapport De Limburgse Staat van de Verkeersveiligheid 2023, uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg.


Het SWOV-rapport brengt ontwikkelingen in aantallen (ernstige) verkeersslachtoffers, mobiliteit, bevolking en risico's in de provincie Limburg in kaart, analoog aan de nationale Staat van de Verkeersveiligheid die SWOV jaarlijks publiceert.
 
De afgelopen tien jaar vielen er jaarlijks gemiddeld 49 doden en 370 ernstig gewonden in het Limburgse verkeer. Dit aantal daalt nauwelijks. Bij de ernstig verkeersgewonden wordt bij gelijkblijvend beleid voor de komende jaren zelfs een sterke stijging verwacht, vooral onder fietsers en ouderen. Bij het aantal verkeersdoden wordt een lichte daling verwacht, met uiteindelijk een stagnatie tussen gemiddeld 30 en 40 doden per jaar. 
 
Een van de adviezen van SWOV aan Limburg is om de kwaliteit en beschikbaarheid van metingen van risico-indicatoren te verbeteren. Gegevens met betrekking tot risico-indicatoren spelen een cruciale rol bij het risicogestuurd werken zoals afgesproken in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 
 
Handhaving en gedragsbeïnvloeding blijven belangrijke componenten van verkeersveiligheidsbeleid, volgens SWOV. De Limburgse cijfers wijzen vooral op afleiding in het verkeer door apparatuurgebruik als relevant thema voor gedragsbeïnvloeding en handhaving. Daarnaast vergen ook alcohol-, drugsgebruik en snelheid de nodige aandacht.
 

Factsheets

Bekijk hier de factsheets Handreiking gedragsverandering in het verkeer en Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving.

Terug naar '2023'
Submenu openen

SWOV: veiligheid fietsers heeft prioriteit in Limburg

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven