Veilige bermen kunnen veel verkeersdoden voorkomen

Het aantal doden door een bermongeval is ruim een kwart van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland. In de factsheet 'Veilige bermen' geeft SWOV informatie over kenmerken van bermongevallen en over maatregelen die bermongevallen kunnen voorkomen en/of de gevolgen hiervan kunnen beperken.


Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 140 ‘bermongevallen’ met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) geregistreerd waarvan de afloop dodelijk is. Hierbij vallen tegen de 160 verkeersdoden. Ook fietsers kunnen een bermongeval krijgen. Van de fietsers die op de spoedeisende hulp behandeld zijn, heeft ongeveer 20% een bermongeval gehad, aldus de factsheet Veilige bermen van SWOV.
 
De meeste bermongevallen met gemotoriseerd verkeer vinden plaats op 60- en 80km/uur-wegen. Jongeren (15-24-jarigen) zijn relatief vaak betrokken bij bermongevallen. De belangrijkste maatregel om een berm veiliger te maken, is het verwijderen of veilig afschermen van obstakels in de voorgeschreven obstakelvrije zone. Ook een middenberm met een veilige afschermingsconstructie is een belangrijke maatregel. Deze kan voorkomen dat voertuigen op de andere weghelft terechtkomen. 
 
Effectiviteitswijzer
De bevindingen van SWOV sluiten aan bij twee maatregelen uit de Effectiviteitswijzer van het Kennisnetwerk SPV. Een middenberm aanleggen is volgens de Effectiviteitswijzer 'waarschijnlijk effectief'. Het gematigd positieve oordeel is gebaseerd op onderzoek uit de Verenigde Staten, Australië, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Maleisië. Daarbij zijn ongevalscijfers bestudeerd van vergelijkbare wegen voor en na aanleg van een middenberm.
 
Een andere maatregel uit de Effectiviteitswijzer zijn Veilige randen en bermen langs het fietspad. In het kader van het Europese project SafetyCube – waarop de Effectiviteitswijzer is gebaseerd – zijn die veilige randen nog niet onderzocht, maar wel in Nederland. Veel enkelvoudige fietsongevallen gebeuren doordat een fietser van het fiets- of fiets/bromfietspad af raakt en tegen een trottoirband botst of in de berm ten val komt. Een afgeschuinde rand langs het fiets- of fiets/bromfietspad kan helpen om dat te voorkomen.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Veilige bermen kunnen veel verkeersdoden voorkomen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven