Verslag bezoek Kennisnetwerk SPV aan provincie Fryslân

Op donderdag 15 juni was het de beurt aan de provincie en de gemeenten in Friesland om in gesprek te gaan met het Kennisnetwerk SPV over de risicogestuurde aanpak.


Wilma Slinger presenteerde het nieuwe Stappenplan: van risicoanalyse tot uitvoeringsprogramma, dat een ideale werkwijze laat zien. De praktijk is vaak lastiger als het gaat om de aanpak: (recente) ongevallen zijn toch nog vaak leidend in de prioritering. De planning voor beheer en onderhoud ook. Al kan het helpen als een weg op deze lijst ook hoog scoort op risico zodat je deze in de planning naar voren kunt halen, aldus een gemeente. 
 
Wat opviel is dat met name de subsidietranches leidend zijn om een versnelling in de uitgevoerde maatregelen te krijgen. Ook politiek gezien helpt het als er zo’n cofinanciering achter zit om plannen bekrachtigd te krijgen.
 
Op het programma stond ook de presentatie van de eerste versie van de SPI-monitor, de landelijke monitor risico-indicatoren: landelijk dekkende data gebaseerd op de essentiële kenmerken van de definities van de risico-indicatoren. De SPI-monitor is een basisvoorziening die voor iedereen vrij beschikbaar is en komende jaren verder wordt gevuld. Fryslân gebruikt al meerdere bronnen zoals die van DOK data en Hastig voor hun analyses.
 

Verbinding zoeken

Het gesprek ging tenslotte over hoe je binnen je gemeente verbinding kunt zoeken met andere beleidsdomeinen om doelen voor verkeersveiligheid te behalen. Eerder die ochtend was het programma Doortrappen besproken, ook zo’n voorbeeld van een aanpak die niet alleen verkeer maar ook sport- en buurtcoaches en een afdeling welzijn kan verbinden. 
 
Het Kennisnetwerk is bezig met een handreiking over de aanpak van rijden onder invloed en is nog op zoek naar goede voorbeelden. Wilma noemde voorbeelden van gedeelde belangen met de afdelingen die gaan over handhaving, vergunningverlening, welzijn, onderwijs, sport, openbare orde en veiligheid en communicatie. Deze mogelijkheden worden lang niet altijd benut bleek uit het gesprek. De handreiking verschijnt eind oktober.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Verslag bezoek Kennisnetwerk SPV aan provincie Fryslân

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven