Voorlopige definitie van Hoogwaardige traumazorg

Snelle en adequate medische zorg na een verkeersongeval is van grote invloed op de overlevingskansen en (blijvende) letselernst van slachtoffers. Daarom is ‘Hoogwaardige traumazorg’ een risico-indicator voor verkeersveiligheid. Het Kennisnetwerk SPV heeft een voorlopige definitie vastgesteld.


Hoogwaardige traumazorg is een van de vijf risico-indicatoren die gemeenten en provincies kunnen toepassen voor de uitwerking van risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. ‘Risicogestuurd’ wil zeggen dat het beleid niet alleen wordt gebaseerd op ongevallen- en slachtoffercijfers, maar dat we ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken. 
 
Met traumazorg wordt de eerste medische behandeling bedoeld die na een ongeval wordt verleend. Het omvat de behandeling ter plaatse door het ambulancepersoneel, het vervoer van de ongevalslocatie naar het ziekenhuis en de medische zorg op de spoedeisende hulp en na opname in het ziekenhuis.
 
Het Kennisnetwerk SPV sluit zich voorlopig aan bij de risico-indicator voor traumazorg die is voorgesteld in het kader van het Europese project Baseline: ‘De tijd in minuten en seconden die verstreken is tussen de noodoproep voor een verkeersongeval met persoonlijk letsel en de aankomst van medische hulpdiensten op de plaats van het ongeval.’ Als meeteenheid geldt de tijd in minuten en seconden waarbinnen 95% van de medische hulpdiensten ter plaatse was. 
 
Download hier de (voorlopige) definitie van Hoogwaardige traumazorg.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Voorlopige definitie van Hoogwaardige traumazorg

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven