Evaluatie: 'Werk van Kennisnetwerk SPV wordt gewaardeerd, ga daarmee door'

Het werk van het Kennisnetwerk SPV wordt gewaardeerd en zou door moeten gaan. Dat is een aanbeveling van bureau Ecorys in de evaluatie van het Kennisnetwerk SPV in opdracht van het ministerie van IenW. De 'Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024' eindigt dit jaar. Nog niet duidelijk is in welke vorm de ondersteuning van decentrale overheden bij de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid wordt voortgezet.


Volgens Ecorys heeft het Kennisnetwerk SPV, een samenwerking tussen CROW en SWOV, veel kennis ontwikkeld, geborgd en verspreid over de risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid op basis van wetenschappelijke kennis en expertise. Tegelijkertijd constateert het adviesbureau dat het Kennisnetwerk "nog doeltreffender had kunnen zijn wanneer de producten (nog) beter hadden aangesloten op de praktijk en als er (nog) meer bekendheid voor diensten en producten was geweest."
 
Omdat bij de oprichting van het Kennisnetwerk geen afspraken zijn gemaakt op het gebied van de doorwerking van kennis richting de decentrale overheden, is het volgens Ecorys lastig om uitspraken te doen over de impact van de activiteiten. "Zeker bij kleinere gemeenten vormen een gebrek aan capaciteit en financiële middelen een belangrijke belemmering om de daadwerkelijke omslag te maken naar het risicogestuurd werken." Het is aan het ministerie om "na te denken of de huidige instrumentenmix voldoet aan de vraag vanuit het veld of dat hier nog aanvullingen en/of aanpassingen op nodig zijn."
 

Verwachtingen vastleggen

Volgens Ecorys kan het Kennisnetwerk SPV ook in de uitvoeringsfase van het risicogestuurde verkeersveiligheidsbeleid een rol blijven spelen. Bij een voortzetting van het Kennisnetwerk moeten dan wel de verwachtingen die betrokken partijen hebben ten aanzien van de rol en de taken van het Kennisnetwerk voor de komende jaren worden vastgelegd.
 
Aan het Kennisnetwerk SPV doet Ecorys de volgende aanbevelingen:
1. Het werk wordt goed gewaardeerd, ga daarmee door. 
2. Inhoud van kennisproducten en hulpmiddelen kunnen nog beter worden afgestemd op de
behoeften van de doelgroep.
3. Vergroot de zichtbaarheid van het Kennisnetwerk en doe aan verwachtingsmanagement.
4. Leg vast waar je van bent en waarvan niet.
 
Naast het bestuderen van de nodige documenten heeft Ecorys 25 interviews gehouden met vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het Kennisnetwerk SPV en potentiële afnemers van producten van het Kennisnetwerk. 
 
Download hier de Evaluatie Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024

Terug naar '2024'
Submenu openen

Evaluatie: 'Werk van Kennisnetwerk SPV wordt gewaardeerd, ga daarmee door'

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven