Monitor Startakkoord 2023: overheden worstelen met beperkingen

Gemeenten, provincies en regio’s lopen aan tegen tekorten aan capaciteit, geld, tijd, kennis en handhavingsinzet als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ze hebben behoefte aan meer ondersteuning. Dat staat in de Monitor Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het Kennisnetwerk SPV uit oktober 2023.


De jaarlijkse monitor geeft een beeld van hoever decentrale overheden zijn met de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) zoals afgesproken in het bijbehorende Startakkoord. Voorgaande jaren benaderde het Kennisnetwerk SPV voornamelijk gemeenten, in 2023 ook provincies en regio’s.
 
In totaal hebben 218 gemeenten (64%) de internetenquête volledig ingevuld. De resultaten laten zien dat 81% van de respondenten een risicoanalyse heeft afgerond of in 2023 verwacht af te ronden, tegen 71% in 2022, 70% in 2021 en 55% in 2020. 63% van de respondenten geeft aan een uitvoeringsagenda te hebben afgerond of in 2023 nog te zullen afronden. De twaalf provincies en twee regio’s hebben allemaal al een risicoanalyse en een uitvoeringsagenda.
 

Ondersteuning

Behoefte aan ondersteuningWat de ondersteuning betreft, geven de meeste respondenten aan dat ze behoefte hebben aan gemakkelijk toegankelijke data. Zie daarvoor de SPI-monitor en het filmpje daarover. Ook zouden gemeenten geholpen zijn met voorbeelden van hoe een ‘goede’ risicoanalyse en uitvoeringsagenda/-programma eruitzien. Het Kennisnetwerk SPV heeft hier recentelijk een Inspiratiepagina voor gemaakt.
Tot slot hebben zowel gemeenten als provincies en regio’s behoefte aan bijeenkomsten of werksessies over het SPV en aan stimulering van de regionale samenwerking. Het Kennisnetwerk SPV organiseert zelf, en draagt bij aan, bijeenkomsten en werksessies. Zo ben je welkom op 15 februari bij het Symposium Verkeersveiligheidsdata in Utrecht. En op 11 april kun je in Zwolle bij het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) aan slag met de SPI-monitor.
Ben je nieuw in het verkeersveiligheidsveld? We organiseren bijeenkomsten voor nieuwkomers waarmee je een vliegende start krijgt. Hou de agenda in de gaten of volg ons op LinkedIn.
Laat het ons gerust weten als je suggesties hebt waarmee we overheden nog beter kunnen ondersteunen bij de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid!  
  

Achtergrond onderzoek

Naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Dat is het ambitieuze doel van de overheden en maatschappelijke partners op het gebied van verkeersveiligheid in Nederland. Vanuit die ambitie heeft Nederland sinds 2019 een nieuwe verkeerveiligheidskoers ingezet met een sterke focus op een meer risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid: we kijken niet meer alleen naar ongevallencijfers (reactief), maar we willen ongevallen voorkomen door potentiële risico’s in het verkeerssysteem preventief te verminderen (proactief).
 
Om de risicofactoren in kaart te brengen, is afgesproken dat elke gemeente, provincie en regio een risicoanalyse maakt van het eigen verkeerssysteem. Op basis van de risicoanalyse worden vervolgens een uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma opgesteld om de belangrijkste risico’s aan te pakken. Als leidraad hiervoor heeft het Kennisnetwerk SPV het Stappenplan: van risicoanalyse tot uitvoeringsprogramma opgesteld.
 

Terug naar '2024'
Submenu openen

Monitor Startakkoord 2023: overheden worstelen met beperkingen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven