Provincie Noord-Holland bouwt voort op SPI-monitor

Op uitnodiging van de Vervoerregio Amsterdam gaven Anne van der Veen (provincie Noord-Holland) en Tom Seising (Kennisnetwerk SPV) tijdens het Integraal Verkeersveiligheidsoverleg op 28 mei een duo-presentatie over hun dashboards verkeersveiligheidsdata: de SPV-viewer van Noord-Holland en de SPI-monitor van het Kennisnetwerk SPV.


Na een introductie van Marieke van der Veer (Vervoerregio Amsterdam) doorliep Tom Seising de SPI-monitor voor een groot gezelschap van experts uit diverse gemeenten binnen de vervoerregio. Hij gaf ook aan welke data nog worden verzameld in de tweede helft van 2024. Vervolgens was er ruimte voor vragen, die met name gericht waren op de effecten van menselijk gedrag op de risico’s en de link met de weginrichting.
 
Daarna was het de beurt aan Anne van der Veen om de aanwezigen de SPV-viewer te laten zien. Met zijn presentatie gaf hij inzicht in de mogelijkheden, overeenkomsten én verschillen van het provinciale dashboard ten opzichte van de SPI-monitor van het Kennisnetwerk SPV. Kort gezegd gebruikt de SPV-viewer de SPI-monitor als basis en voegt hier de nodige detailfuncties aan toe die voldoen aan de specifieke behoeften van wegbeheerders in Noord-Holland op het gebied van de risicogestuurde aanpak.
 

Gezamenlijk gebruik

Na beide presentaties was de vraag vanuit de vervoerregio aan de aanwezige wegbeheerders of er bezwaren zijn om gezamenlijk gebruik te gaan maken van de SPV-viewer die de provincie heeft ontwikkeld. Die waren er niet. Bijna iedereen zag hiervan de voordelen in.
 
Anne en Tom kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarin duidelijk is geworden dat de VRA een belangrijke verbindende rol speelt tussen de gemeenten in de Amsterdamse regio en deze taak effectief uitvoert, getuige de integrale verkeersveiligheidsaanpak.
  

Nodig ons uit

Het Kennisnetwerk SPV sluit graag aan bij gemeentelijke, regionale en provinciale overleggen over verkeersveiligheid om ondersteuning te bieden bij de risicogestuurde aanpak. Het accent ligt daarbij op het Stappenplan voor het opstellen van een risicoanalyse en/of uitvoeringsprogramma én de SPI-monitor. We zien je uitnodiging graag tegemoet!

Terug naar '2024'
Submenu openen

Provincie Noord-Holland bouwt voort op SPI-monitor

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven