Tom Seising nieuwe programmamanager Kennisnetwerk SPV namens CROW

Tom Seising (36) is sinds 1 januari 2024 de nieuwe programmamanager van het Kennisnetwerk SPV namens CROW. Hij is de opvolger van Eric de Kievit die zijn werkzaamheden voor het Kennisnetwerk na vijf jaar heeft beëindigd.


Opgeleid als civieltechnicus begon Tom ruim 16 jaar geleden bij de gemeente Druten. Al snel kwam hij er achter dat het vakgebied Mobiliteit hem toch meer greep. Hij werd beleidsadviseur Verkeer en hield zich al ruim voor de inwerkingtreding van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid bezig met een vorm van risicogestuurde aanpak. De gemeente Druten had namelijk goede ervaringen opgedaan met risicogestuurd beheer van de riolering. Tom: "Dat risicogestuurde beleid hebben we toen ingezet voor verkeersveiligheid. Ongevallen waren bij maatregelen en de herinrichting van wegen niet langer leidend."
  

Projectleider en teamcoördinator

Na tien jaar Druten maakte Tom de overstap naar diverse adviesbureaus. Eerst bij Cleverland, als adviseur, en daarna bij Jens | Ingenieurs en adviseurs, als projectleider en teamcoördinator. Hij werkte in die tijd onder andere voor de gemeenten De Bilt, Haaren, Gemert-Bakel en Valkenswaard. Bij een aantal gemeenten heeft hij actief gewerkt aan/met risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's.
Tom is met name geïnteresseerd in het menselijk gedrag . "Gedrag is allesbepalend en helaas nog steeds een ondergeschoven kindje in onder andere beleid. Daar moet meer aandacht naar uitgaan. Ja, ook binnen het Kennisnetwerk SPV. Ik wil graag meer de verbinding tot stand brengen tussen de theorie en de praktijk en de mens daarin centraal stellen; binnen de aanpak, maar juist ook binnen de samenwerking."
  

Bestuurders mee krijgen

Een andere heikele kwestie is volgens Tom het feit dat uitvoerende ambtenaren doorgaans het nut wel inzien van de risicogestuurde aanpak, maar dat zij hun bestuurders niet altijd mee krijgen. "Bestuurders stoppen niet graag geld in zaken die niet tastbaar zijn. Miljoenen uitgeven om risico's te voorkomen die niet altijd zichtbaar zijn, is een lastig verhaal. Maar ik heb gemerkt dat bestuurders zich wel laten overtuigen als je kunt laten zien wat je bijvoorbeeld met een SPI-monitor kunt doen, als je resultaten kunt laten zien uit andere gemeenten, of uit andere landen. 'Geen geld' of gebrek aan capaciteit is geen excuus. Er is altijd geld voor de juiste initiatieven, als we de noodzaak van de risicogestuurde aanpak maar goed overbrengen."
Wat kan het Kennisnetwerk in dat opzicht bijdragen? Tom: "We kunnen nog meer het accent leggen op de uitvoering in gemeenten. We moeten ons vaker laten zien in het land, bij raadsvergaderingen, regionale overleggen. We kunnen ervaringen uitwisselen, organisaties die goed bezig zijn een podium geven, zodat een olievlekwerking ontstaat."
Over zijn persoonlijke drijfveren hoeft Tom niet lang na te denken. "Samen werken aan een gezamenlijk doel, waarbij we creatief zijn én naar elkaar luisteren. En als verantwoordelijke knopen doorhakken. Daar haal ik energie uit."
 
Charlotte Bax, programmamanager van het Kennisnetwerk SPV namens SWOV, is blij met de aanstelling van Tom. "Met Tom halen we directe kennis in huis over waar gemeenten behoefte aan hebben. En we kunnen profiteren van het feit dat hij een enorm gemeentelijk netwerk heeft."
 

Bevelvoerder brandweer

Zoals zo veel kinderen wist Tom al vroeg dat hij  brandweerman wilde worden. Zijn wens om iets te kunnen doen bij de brandweer viel in goede aarde tijdens het sollicitatiegesprek in Druten: 'We gaan meteen naar de brandweercommandant, want die zit te springen om mensen.' Tom: "Ik wilde mijn steentje bijdragen aan de maatschappij; mensen en dieren helpen. Nadat ik een paar jaar 'manschap' was, heb ik de bevelvoerdersopleiding gedaan. Ik was nog jong toen ik bevelvoerder werd, maar mensen accepteerden me omdat ik ook bereid was om te luisteren."

Terug naar '2024'
Submenu openen

Tom Seising nieuwe programmamanager Kennisnetwerk SPV namens CROW

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven