Meetinstrumenten voor risicogestuurd beleid

Welke factoren vormen een risico voor de verkeersveiligheid in jouw vervoerregio, provincie of gemeente? Die vraag kunnen we beantwoorden met behulp van risico-indicatoren.


Om risico-indicatoren, of Safety Performance Indicators (SPI's) te kunnen meten, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Het Kennisnetwerk SPV heeft een overzicht gemaakt van deze meetinstrumenten.

Binnen het Kennisnetwerk focussen we op risico-indicatoren die relevant zijn voor verkeersveiligheidsbeleid. We hebben de meetinstrumenten geïnventariseerd voor vijf risico-indicatoren: veilige wegen (weg- en fietsinfrastructuur), veilige snelheden, veilige voertuigen, veilige verkeersdeelnemers, hoogwaardige traumazorg. Je vindt ze op deze pagina.

Toegepast in de praktijk

Voor vier van deze risico-indicatoren zijn meetinstrumenten beschikbaar die recent zijn toegepast in de praktijk. Per risico-indicator geven we een korte beschrijving van de beschikbare meetinstrumenten, welke data nodig zijn om te kunnen meten, waar ze zijn toegepast en waar je terecht kunt voor meer informatie. De ontwerpers en gebruikers van de meetinstrumenten geven daarbij telkens aan waar het instrument wel en niet geschikt voor is. Aansluitend vind je een overzicht van risicogestuurde meetinstrumenten die niet direct aan een specifieke risico-indicator zijn te koppelen.

Nooit compleet

Dit overzicht is nooit compleet: er komen regelmatig nieuwe instrumenten, ontwerpers en gebruikers bij. De lijst wordt daarom regelmatig verder uitgebreid en aangevuld met nieuwe data. Kun jij ons daarmee helpen? Of heb je andere nuttige informatie? Neem dan contact op via info@kennisnetwerkspv.nl. Alvast hartelijk dank!
 

Stappenplan Risicoanalyse

De meetinstrumenten in het overzicht kunnen helpen om de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s in jouw vervoerregio, provincie of gemeente te identificeren. Maar ook zonder deze instrumenten kun je zelf een risicoanalyse maken van het verkeerssysteem. Door de kenmerken van de infrastructuur te meten bijvoorbeeld, of de snelheidsontwikkeling op het weggennet. Hoe dat werkt, lees je in het Stappenplan Risicoanalyse.
 

Meer inspiratie? Klik op de volgende links:

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Meetinstrumenten voor risicogestuurd beleid

┬ę Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven