Aan de slag met risico-analyses verkeersveiligheid!

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid heeft het over regionale en lokale risico-analyses die voor het eind van het jaar klaar moeten zijn.

Waar begin je als je zo’n analyse wilt maken voor de verkeersveiligheid in je gemeente? Op vrijdag 11 oktober kwamen verkeerskundigen afkomstig uit acht gemeenten naar Utrecht om hieraan te werken voor hun gemeente. Met ondersteuning vanuit het Kennisnetwerk SPV (CROW en SWOV) is er on-line gewerkt met beschikbare data-bronnen. Er was al wat huiswerk gedaan. We liepen met elkaar de eerste vier stappen door uit het Stappenplan risico-analyse, attendeerden op aanvullende bronnen (de Basiskaart Grootschalige Topografie, BGT bijvoorbeeld) en discussieerden over wat haalbaar is in de tijd die we ervoor nemen. Op 29 oktober is het tweede deel van dit risico-analyse traject van een maand. Dan bespreken we de overige stappen. De resultaten en leerpunten worden breder beschikbaar gemaakt in een grotere bijeenkomst eind november/begin december.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Aan de slag met risico-analyses verkeersveiligheid!

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven