Deelnemers aan klankbordgroep Investeringsimpuls gezocht

Het Ministerie van IenW is gestart met het ontwerpen van de tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid. Wil je deelnemen aan de klankbordgroep die meedenkt over de regeling, meld je dan voor maandag 2 augustus 2021 aan bij je koepelorganisatie.


De investeringsimpuls verkeersveiligheid heeft tot doel een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet. De rijksbijdrage wordt in verschillende tranches uitgekeerd. In 2020 konden decentrale overheden een aanvraag indienen voor de eerste tranche (de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021). In de loop van 2022 komt de tweede tranche beschikbaar.
 
IenW werkt met ondersteuning van Berenschot het ontwerp van de tweede tranche stapsgewijs uit. Hiervoor wordt een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. De klankbordgroep denkt mee en levert input voor het ontwerp van de tweede tranche.

Update van voortgang

In het derde kwartaal komt de klankbordgroep een aantal keren bij elkaar, zodat eind 2021 een concept-ontwerp tweede tranche interbestuurlijk kan worden besproken. Decentrale overheden krijgen regelmatig een update over de voortgang van dit proces. Die informatie zal te vinden zijn op www.investeringsimpulsSPV.nl.
 
De klankbordgroep wordt deze zomer ingericht. Mocht je ge├»nteresseerd zijn om deel te nemen, geef je dan op bij je contactpersoon verkeersveiligheid van UvW, vervoerregio’s, IPO of VNG. De deadline voor de aanmeldingen is maandag 2 augustus 2021.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Deelnemers aan klankbordgroep Investeringsimpuls gezocht

┬ę Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven