Effectiviteitswijzer laat zien wat werkt

Provincies en gemeenten kunnen zelf veel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar hoe weet je welke maatregelen effectief zijn en welke niet? Dat laat de Effectivitieitswijzer zien, met maatregelen waarvan de (in)effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond.


De maatregelen staan beschreven op deze website in afzonderlijke factsheets. Daarin lees je wat de maatregel inhoudt, wanneer je deze kunt toepassen en wat de effectiviteit ervan is.
 
Internationale kennis
De factsheets zijn gebaseerd op de meest recente internationale kennis, verzameld in het Europese project SafetyCube. In specifieke gevallen zijn Nederlandse voorbeelden toegevoegd en hebben we de relevante richtlijnen van CROW opgenomen. Ook verwijzen we per maatregel naar uitgebreidere informatie op de betreffende SafetyCube-pagina’s.
 
Werk in uitvoering
De Effectiviteitswijzer is nog in ontwikkeling. In de komende maanden en jaren zullen er meer (specifiek Nederlandse) maatregelen worden toegevoegd, bijvoorbeeld over fietsinfrastructuur en handhaving.
 
Filteren op effectiviteit
Aan de linkerkant van de hoofdpagina kun je per soort maatregel filteren op ‘effectief’, ‘waarschijnlijk effectief’ of ‘geen duidelijk resultaat’.

SafetyCube als bron
SafetyCube is een Europees onderzoeksproject van 17 instituten uit 12 landen. Binnen SafetyCube is in 2016 een zeer uitgebreid overzicht gemaakt van in totaal ruim 200 verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiervoor is de meest recente literatuur over effecten bestudeerd, zijn meta-analyses uitgevoerd en uitgebreide verantwoordingen daarover gemaakt. Deze analyses zijn vervolgens weer getoetst door andere wetenschappers.
 
Compleet en betrouwbaar
SafetyCube is op dit moment de meest complete en betrouwbaarste, openbare, internationale bron voor informatie over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen. Op de website van SafetyCube staan de maatregelen bovendien toegankelijk en overzichtelijk bij elkaar.
 
Selectie voor de Nederlandse situatie
De Effectiviteitswijzer bevat een selectie van SafetyCube-maatregelen die relevant zijn voor decentrale overheden en waarvan de bevindingen aansluiten bij de Nederlandse situatie. Bij elke maatregel is aangeven in welke landen de betreffende studies zijn uitgevoerd. Zo kun je ook zelf een inschatting maken van de toepasbaarheid in Nederland.

Naar de Effectiviteitswijzer.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Effectiviteitswijzer laat zien wat werkt

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven