Factsheet Veiligheid voor fietsers

Nederland is een echt fietsland. In de loop der jaren zijn er legio maatregelen genomen om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren – van vrijliggende fietspaden, fietstunnels en rotondes tot voorlichting, regelgeving en handhaving. Desondanks blijven fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers: meer dan 30% van alle verkeersdoden in Nederland zijn fietsers, van de ernstig verkeersgewonden is dat zelfs meer dan de helft.


Om die percentages omlaag te krijgen, kunnen provincies en gemeenten inzetten op extra maatregelen. Op het gebied van infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van slimme technologie.

Van de ernstig verkeersgewonden (naar schatting 20.800 in 2017) vormen fietsers veruit de grootste groep: ruim 60%, dat zou overeenkomen met ruim 13 duizend gewonde fietsers. Het merendeel daarvan is het gevolg van een enkelvoudig fietsongeval, waarbij geen andere weggebruiker direct is betrokken. Vaak gaat het dan om balansverlies of uitglijden, maar bijvoorbeeld ook om botsen tegen een paaltje of een ander object.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Factsheet Veiligheid voor fietsers

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven