Geld gaat vooral naar 30 km/uur-wegen en fietspaden

Het ministerie van IenW heeft 165 miljoen van de beschikbare 200 miljoen euro toegekend uit de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Ongeveer een kwart gaat naar de provincies en driekwart naar de gemeenten.


Decentrale overheden konden tot 1 september een rijksbijdrage van 50 procent aanvragen voor in totaal 38 maatregelen. Veel aanvragen hadden betrekking op maatregelen voor 30 km/uur-wegen en voor fietsinfrastructuur. De drie meest voorkomende maatregelen zijn: 

  • drempels, wegversmallingen en asverspringingen
  • aanleg van een vrijliggend fietspad of het verbreden van fietspaden
  • kruispuntplateaus
Ook hebben 30 gemeenten een rijksbijdrage ontvangen voor het inrichten van schoolzones. Zo krijgt de gemeente Eindhoven geld om verschillende schoolzones in te richten met snelheidsbe√Įnvloedende maatregelen. Daarnaast komen op meerdere locaties kruispuntplateaus om de snelheid te reduceren en het oversteken veiliger te maken.
 
Andere voorbeelden: de gemeente Smallingerland kan aan de slag met voetgangersoversteekplaatsen en de gemeente Rucphen met het afwaarderen van 50 km/uur- naar 30 km/uur-wegen. Ook gaat er geld naar 80 km/uur- en 100 km/uur-wegen, bijvoorbeeld voor het inrichten van bermen, ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van rotondes.
 
Ongeveer twee derde van de maatregelen wordt binnen een jaar uitgevoerd. Daarmee wordt niet alleen de verkeersveiligheid verbeterd, maar krijgt ook de bouwsector een impuls. De resterende 35 miljoen blijft beschikbaar voor lokale en regionale verkeersveiligheidsmaatregelen.

Download hier de Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen. 

Lees ook: Geld investeringsimpuls eerder beschikbaar

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Geld gaat vooral naar 30 km/uur-wegen en fietspaden

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven