Geld investeringsimpuls eerder beschikbaar

Het ministerie van IenW heeft het budget voor de investeringsimpuls verkeersveiligheid voor 2020-2021 verhoogd van 100 naar 200 miljoen euro. Daarmee komt sneller meer geld beschikbaar voor infrastructuurmaatregelen. De ophoging gaat wel ten koste van de tweede tranche van de investeringsimpuls, voor de periode tot 2025.


Het ministerie heeft meer dan 200 aanvragen binnengekregen van gemeenten, provincies,
waterschappen en vervoerregio’s, waardoor het plafond van de regeling fors is overschreden. Daarmee kon maar een beperkt aantal aanvragen worden goedgekeurd. Door het plafond op te hogen kan het ministerie op korte termijn meer aanvragen honoreren voor bewezen effectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen.
 
Medio oktober moet duidelijk zijn welke aanvragen zijn gehonoreerd. De formele beschikking verzendt het ministerie uiterlijk 30 november.
 
Met de ophoging van het budget geeft het kabinet bovendien een impuls aan de bouwsector, die nog steeds op een laag pitje draait. Daarom is de regeling voor verkeersveiligheid ook opgenomen in de Investeringsagenda Bouw en Leefomgeving.
 
Over het naar voren halen van de middelen uit de investeringsimpuls heeft het ministerie onlangs gesproken met de decentrale overheden. Daarbij zijn vragen gesteld over de voortgang van de meerjarige financiering in relatie tot de uitvoeringsprogramma’s. De minister spreekt daarover met de decentrale overheden tijdens het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid op 4 november. De stuurgroep SPV bereidt dat overleg voor.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Geld investeringsimpuls eerder beschikbaar

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven