Geld op de plank voor verkeersveiligheidsprojecten

Onder welke voorwaarden kom je als gemeente in aanmerking voor de investeringsimpuls verkeersveiligheid? Daarover ging de eerste werksessie onder leiding van Berenschot op 20 februari in Utrecht. In het voorjaar zijn er nog twee werksessies, waarna de voorwaarden uiteindelijk eind juni moeten zijn vastgesteld.

Het Rijk stelt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet in de periode 2020-2030. Daarmee worden de meest verkeersonveilige locaties op provinciale en gemeentelijke wegen aangepakt. Gemeenten en regio’s komen in aanmerking voor 50 procent cofinanciering voor de projecten die ze indienen. Maximaal 10 procent van het budget kan worden ingezet voor vernieuwende maatregelen, bijvoorbeeld op het terrein van gedrag en technologie.

Meest kansrijk zijn de projecten die urgente risico’s aanpakken en die kosteneffectief zijn, met nadruk op de risicogroep fietsers en de fietsinfrastructuur. Risico’s en aanpak moeten onderbouwd zijn in een uitvoeringsplan.

Berenschot ziet nog een aantal lastige kwesties die moeten worden opgelost voor 30 juni, zoals de voorwaarden voor de verstrekking van de investeringsimpuls en de manier waarop het geld wordt verstrekt. De eerste investeringsbeslissingen worden verwacht tijdens het bestuurlijk overleg voor het meerjarenprogramma MIRT van het Rijk in november 2020.

 

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Geld op de plank voor verkeersveiligheidsprojecten

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven