Gemeente Schagen goed op weg met risicoanalyse

De gemeente Schagen heeft de eerste stappen gezet naar een risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. Sander Kunst, strategisch beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, vertelt hoe dat ging. En wat er nog valt te verbeteren.


De risicoanalyse van het Kennisnetwerk SPV levert de gemeente een beter totaalbeeld op van de verkeersveiligheid in Schagen, vertelt Sander Kunst. “Ik denk dat de analyse ons vooral gaat helpen om keuzes te verantwoorden. En daarnaast is de analyse een goed middel om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid, zowel intern als extern.”
 
Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“We hebben op een pragmatische wijze gekeken naar wat mogelijk is. In korte tijd hebben we verschillende data naast elkaar gelegd en dankbaar gebruikgemaakt van de handige tool van Hastig, die de provincie beschikbaar stelt voor Noord-Hollandse gemeenten. Hierin is het risico op een ongeval per wijk per snelheidsregime een belangrijke graadmeter voor de belangrijkste gevaarlijke punten in de gemeente. Verder hebben we, volgens het stappenplan risicoanalyse, onder andere de bevolkingssamenstelling, de gereden snelheden en de ongevallencijfers in kaart gebracht.”
 
Wat was je eigen rol in het proces?
“Ik ben op basis van eigen inzichten en werkplezier begonnen met een klein overzicht. Met nieuwe inzichten, nieuwe informatie en kritieken heb ik mijn verhaal steeds weer aangepast. Tot ik het op een gegeven moment mocht presenteren aan het MT van de gemeente. Het was een leuk proces en ik zou alle verkeersambtenaren willen adviseren om gewoon te beginnen en er kleine beetjes tijd voor te reserveren.”
 
Hoe gaat Schagen verder nu?
“De eerste risicoanalyse is een mooie opzet voor vervolganalyses. De komende jaren zullen we de analyse gebruiken om keuzes te beargumenteren en focus aan te brengen. Veel van de verkeersonveilige wegen die naar voren komen uit de analyse zijn al onderdeel van een verkeersveiligheidsproject. Dat betekent dat we op de goede weg zijn.”
 
Kan de analyse zelf nog beter? 
 “De data op basis waarvan je uitspraken wil doen, kunnen natuurlijk nog vollediger of betrouwbaarder. Bijvoorbeeld door data toe te voegen over snelheden en ziekenhuisopnamen. En ik denk dat het belangrijk is om de verkeersonveiligheidsgevoelens van inwoners en andere stakeholders een plek te geven in de analyse.”

Download hier de risicoanalyse van de gemeente Schagen.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Gemeente Schagen goed op weg met risicoanalyse

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven