Handreiking EU-subsidies verkeersveiligheid

Berenschot heeft een ‘Handreiking EU-subsidies verkeersveiligheid’ uitgebracht die inzicht geeft in welke Europese subsidiefondsen kansen bieden voor verkeersveiligheid en hoe die subsidies zijn aan te vragen. Daarnaast biedt de handreiking praktische tips om zelf aan de slag te gaan met Europese subsidies.

Een EU-subsidie kan een significante financiële bijdrage leveren aan een project, bijvoorbeeld door de uren die in een project worden gestoken te vergoeden of door het contact tussen betrokkenen uit verschillende lidstaten te faciliteren. Sommige projecten worden zelfs volledig door de EU vergoed.
 
Tegelijkertijd vereist een aanvraag en een succesvol subsidieproject nogal wat inspanning. De subsidiefondsen stellen soms strenge voorwaarden aan de doelen, voorbereiding, uitvoering en rapportage van een project. Samenwerking is bijvoorbeeld essentieel. Soms moet dat publiek-privaat of interbestuurlijk en soms zelfs met andere EU-lidstaten. Dat levert waardevolle zaken op als kennisuitwisseling, profilering en netwerk maar kost ook de nodige tijd en capaciteit.
 
Met name kleinere gemeenten moeten zich goed afvragen of ze de hoofdaanvrager willen zijn. In veel gevallen is het nodig om je project ook op aanverwante doelen te richten. Dat kan innovatie of duurzaamheid zijn, regionale economische kracht of andere maatschappelijke baten. Dat kan ervoor zorgen dat de kosten en de benodigde tijd voor het project hoger worden dan normaal het geval zou zijn.

Download Handreiking

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Handreiking EU-subsidies verkeersveiligheid

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven