IenW: Vul enquête in voor subsidie uit tweede tranche

Het ministerie van IenW vraagt gemeenten en provincies die een aanvraag willen indienen voor de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid om de enquête in te vullen die eerder is toegestuurd. Dat kan nog tot 19 januari.


Op 21 december heeft het ministerie een enquête verstuurd naar de decentrale overheden met een aantal vragen over de 'menukaart' van de eerste tranche investeringsimpuls. Het ministerie wil weten of er (kosten)effectieve en risicogestuurde infrastructurele maatregelen op de menukaart ontbreken. Ook wordt gevraagd naar een risicoanalyse, die nodig is om voor subsidie uit de tweede tranche in aanmerking te komen.
 
De enquête is verzonden naar overheden die een aanvraag hebben gedaan bij de eerste tranche. Reageren kan tot 19 januari 2022. Mocht de enquête niet zijn binnengekomen, dan volstaat een mail naar info@investeringsimpulsspv.nl om de vragenlijst alsnog te ontvangen. 
 
De subsidieregeling zou op 15 december 2021 aan de orde komen tijdens het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid. Dat overleg is echter verplaatst naar begin 2022, zodat het gesprek kan worden gevoerd met de nieuwe ministers van IenW en JenV. De komende tijd werkt het ministerie verder aan de regeling voor de tweede tranche en de innovatiemiddelen. Meer informatie hierover volgt begin 2022.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

IenW: Vul enquête in voor subsidie uit tweede tranche

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven