Vijf maatregelen die we nú kunnen nemen

Het kennisnetwerk SPV heeft in kaart gebracht welke maatregelen op dit moment effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Het gaat daarbij om concrete en samenhangende maatregelen op basis van bestaande kennis, waarmee het fundament van het verkeerssysteem op orde kan worden gebracht.


Het gaat hierbij om het afmaken van effectieve infrastructurele maatregelen, maatregelen die de veiligheid van de grote groepen fietsers en ouderen in het verkeer vergroten en effectieve verkeershandhaving. De uitwerking hiervan staat in de notitie Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen van het Kennisnetwerk SPV.

Er is een aanzienlijke daling in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden nodig om daadwerkelijk ‘op weg naar nul slachtoffers’ te zijn in 2050 - het doel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid: zo’n 11% per jaar. Deze ambitie vraagt forse investeringen: tot 2050 gaat het volgens een eerste ruwe indicatie in totaal om globaal 15 miljard euro. Dit kan in het perspectief gezet worden van de jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid: op dit moment ongeveer 14 miljard euro per jaar.

Om grip te krijgen op verkeersveiligheid, is in het SPV afgesproken dat regio’s risico-analyses uitvoeren en op basis daarvan uitvoeringsprogramma’s opstellen. Regio’s zijn daar in 2019 mee begonnen. Deze risico-analyses vergen echter meer tijd, menskracht en specifieke data dan op dit moment bij regio’s voorhanden zijn. Aan de slag gaan hoeft echter niet te wachten op deze risico-analyses: we kunnen ook nu al effectieve maatregelen op straat treffen en zo doorgaan met het fundament van de verkeersveiligheid op orde brengen. In Investeren in verkeersveiligheid beschrijft het Kennisnetwerk SPV vijf maatregelen:

  1. Verkeersveilige woonwijken: voetgangers en fietsers beschermen door goed ingerichte 30km/uur-wegen.
  2. Veilige fietsinfrastructuur: fietsers beschermen door hen te scheiden van gemotoriseerd verkeer op alle 50- en 80km/uur-wegen.
  3. Veilige fietsinfrastructuur: fietsers behoeden voor ernstig letsel door een veilig ingerichte fietsinfrastructuur.
  4. Veilig ingerichte 60- en 80km/uur-wegen: veiliger verkeer buiten de bebouwde kom.
  5. Effectieve verkeershandhaving: risico’s op ongevallen verkleinen met een hogere, risicogestuurde controlekans.
Van deze maatregelen wordt o.a. behandeld wat de relevantie ervan is, welke beleidsdoelstelling eraan gekoppeld kan worden, welk verkeersveiligheidseffect verwacht mag worden en welke kosten de maatregel met zich meebrengt.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Vijf maatregelen die we nú kunnen nemen

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven