Menukaart om (fiets)infra verkeersveilig te maken

Kennisnetwerk SPV heeft in opdracht van het ministerie van IenW een ‘menukaart’ opgesteld voor het verkeersveiliger maken van de (fiets)infrastructuur op het onderliggend wegennet. Het ministerie presenteert deze menukaart half juni en geeft dan uitsluitsel over de voorwaarden voor cofinanciering van de verkeersveiligheidsmaatregelen in de eerste tranche (2020–2021) van de investeringsimpuls.

Het ministerie van IenW heeft aan het Kennisnetwerk gevraagd om naast de opgestelde snel-van-start-maatregelen aanvullingen te doen op deze evident effectieve maatregelen. Daarop heeft het Kennisnetwerk een menukaart gemaakt met kosteneffectieve en risicogestuurde maatregelen. De nadruk ligt op infrastructuurmaatregelen, omdat de gelden oorspronkelijk uit het infrastructuurprogramma MIRT komen.

Daarnaast is het Kennisnetwerk betrokken bij een aantal voorwaarden die verbonden zijn aan de investeringsimpuls zoals: wat te doen bij overtekening van subsidieaanvragen? Ten slotte assisteert het Kennisnetwerk Arcadis bij het in kaart brengen van de kosten die gemoeid zijn met de maatregelen uit de menukaart. IenW gebruikt deze informatie om een realistische inschatting te maken van de cofinanciering.

Na een serie van kern- en stuurgroepbijeenkomsten moet de besluitvorming zoals eerder gemeld eind juni zijn afgerond. De aanvraagprocedure is dan gereed om nog dit jaar de eerste gelden toe te kennen aan decentrale overheden.

Het Rijk stelt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet in de periode 2020-2030. Om in aanmerking te komen voor 50 procent cofinanciering kunnen gemeenten en regio’s projecten indienen.

Meer informatie: info@kennisnetwerkspv.nl

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Menukaart om (fiets)infra verkeersveilig te maken

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven