Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving

Waarop gaan we handhaven, waarom, waar en hoe? Overleg voeren over verkeershandhaving door de politie blijkt vaak lastig. Binnen de vaste overlegstructuren van gemeenten, provincies en vervoerregio’s staat verkeershandhaving lang niet altijd standaard op de agenda. Daarom heeft het Kennisnetwerk SPV een handleiding uitgebracht met praktische punten en inspirerende voorbeelden die kunnen helpen om samen in gesprek te gaan.


De handleiding laat zien dat overleg over verkeershandhaving mogelijk is op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken: vanuit het lokale driehoeksoverleg, op regionaal niveau en informeel met de politie. Daarnaast geeft het Kennisnetwerk ambtenaren tips voor de wegen die ze kunnen bewandelen om verkeershandhaving bij alle partijen goed onder de aandacht te brengen.
 
CROW-KpVV heeft in juli 2020 tevens onderzoek gepubliceerd over verkeershandhaving, maar dan vanuit de praktijk. Gekeken is naar verbetermogelijkheden in de samenwerking tussen de afdelingen openbare orde en veiligheid en verkeer en vervoer. Met name waar het gaat om prioritering van verkeersveiligheid (en verkeershandhaving) in de ‘driehoek’. Drie gemeenten uit de Noordelijke provincies fungeerden hierin als pilot.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven