Onderzoek naar bestuurlijke betrokkenheid bij gedachtegoed SPV

Het Kennisnetwerk SPV wil graag weten hoe en in welke mate het SPV-gedachtegoed landt bij bestuurders en hoe de regionale overlegstructuren daaraan bijdragen. Mobycon gaat dat dit jaar in kaart brengen, maar je kunt nu al reageren.


Het kennisnetwerk SPV ontwikkelt en verspreidt kennisproducten rond de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Een belangrijke taak hierbij is om ervoor te zorgen dat de kennis landt bij de diverse doelgroepen. We monitoren dat ook. Op basis van signalen van decentrale overheden is er dit jaar extra aandacht voor de doelgroep ‘bestuur en politiek’.
 
Gemeenten, provincies en vervoerregio’s werken hard aan de vertaling van risicoanalyses naar uitvoeringsprogramma’s. Deze zullen uiteindelijk door colleges, Provinciale Staten en gemeenteraden moeten worden goedgekeurd. Het Kennisnetwerk SPV wil daarom graag weten hoe en in welke mate het SPV gedachtengoed landt bij bestuurders en hoe het Kennisnetwerk daarbij kan helpen.
 
Mobycon heeft opdracht gekregen om dat uit te zoeken. De focus van deze opdracht ligt op bestuurders, op hoe de governancestructuur is opgebouwd en in hoeverre die op lokaal niveau succesvol is. Is het SPV-gedachtegoed geland bij lokale bestuurders en hoe dragen de regionale overlegstructuren hieraan bij? Maar we kijken ook verder vooruit en anticiperen op wat er gebeurt als er na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 andere bestuurders komen.
 
Wil je je ervaringen met dit onderwerp met ons delen? Graag! Laat het ons weten via:
Infopunt Kennisnetwerk SPV
T 085 4899 250
info@kennisnetwerkspv.nl

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Onderzoek naar bestuurlijke betrokkenheid bij gedachtegoed SPV

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven