Quickscan Monitor Startakkoord

Om in kaart te brengen in hoeverre de verschillende regio’s in 2019 een risicoanalyse hebben gemaakt, heeft het Kennisnetwerk SPV een quickscan uitgevoerd.


Van begin september 2019 tot begin oktober 2019 hebben 24 regionale overheden – provincies, vervoerregio’s en regionale organen verkeersveiligheid (ROV’s) – een enquête ingevuld. Interviews met individuele gemeentelijke wegbeheerders staan op de agenda voor 2020. In de enquêteperiode had ruim de helft van de bevraagde regio’s een risicoanalyse afgerond. De andere regio’s waren daar op dat moment nog mee bezig. In de risicoanalyses krijgen de volgende onderwerpen veel aandacht:

  • achtergrondkenmerken zoals de leeftijdsopbouw van de bevolking
  • infrastructuur
  • gereden snelheden
  • mensgerichte onderwerpen zoals nuchtere bestuurders, verkeersovertreders, onervaren verkeersdeelnemers en kwetsbare verkeersdeelnemers
  • regio-specifieke onderwerpen zoals landbouwverkeer in landelijke gebieden

Bekijk de Quickscan Monitor startakkoord

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Quickscan Monitor Startakkoord

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven