Sneller van start met maatregelen dankzij nieuwe factsheet

In het Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is afgesproken dat elke wegbeheerder een risicoanalyse maakt van het eigen verkeerssysteem.

Dit is niet de makkelijkste opgave voor wegbeheerders, daarom dat zij onder meer de hulp van Kennisnetwerk SPV kunnen inschakelen. Toch betekent dit niet dat wegbeheerders tot het voltooien van zo’n risicoanalyse niks kunnen doen.
 
Hiervoor is nu de factsheet ‘Snel van start met effectieve maatregelen’ gepubliceerd.
 
In de factsheet worden verschillende maatregelen genoemd op de gebieden ‘infrastructuur’, ‘verkeersonderwijs’ en ‘voorlichting en handhaving’.
 
Zo zijn op het gebied van infrastructuur (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en fietspaden) maatregelen te nemen met verkeersdrempels, vrij liggende fietspaden of obstakelvrije bermen.
 
Voorlichting en handhaving
Over de effecten is weinig bekend, maar het is sowieso zaak om Verkeerseducatie onderdeel te laten zijn van langdurige, herhaalde interventies, gecombineerd met andere maatregelen.
In de factsheet worden voorbeelden genoemd hoe de voorlichting is in te richten.
 
Vervolgens zit een deel van de veiligheid ook in de handhaving. Verkeerstoezicht is een belangrijk onderdeel van verkeersveiligheidsbeleid. Dit onderwerp structureel op de agenda plaatsen van de lokale driehoek (Burgemeester, OM en politie) is essentieel. Hier kunnen ook lokale prioriteiten bepaald worden, zoals extra toezicht op verkeerssituaties rondom basisscholen of de parkeerproblematiek.
 
De factsheet is vanaf deze pagina te downloaden.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Sneller van start met maatregelen dankzij nieuwe factsheet

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven