Taskforce Verkeersveiligheidsdata heeft nieuwe voorzitter

De Taskforce Verkeersveiligheidsdata werkt aan een datahuishouding voor de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid. Voorzitter John Pommer, directeur KpVV-programma (verkeer en vervoer) bij CROW, vertelt wat de taskforce doet en wat de relatie is met het Kennisnetwerk SPV.


De Taskforce Verkeersveiligheidsdata is begin 2020 opgericht en bestaat uit een netwerk van overheden en kennisinstellingen, gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat voert het programma uit dat de taskforce heeft opgesteld. CROW levert de ondersteuning en de voorzitter. Sinds 1 februari is dat John Pommer. Hij is de opvolger van Laurens Schrijnen (IenW) die begin dit jaar met pensioen ging. 
 

Twee taken

John Pommer: "De Taskforce Verkeersveiligheidsdata heeft twee taken. Ten eerste: het realiseren van een datahuishouding bij het NDW – het Nationaal Dataportaal Wegverkeer – waarbij de risico-indicatoren zoals gedefinieerd door het Kennisnetwerk SPV uitgangspunt zijn voor de databehoefte. De tweede taak is het realiseren van innovatieve projecten waarbij we onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van nieuwe databronnen voor de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid. Voertuiggegevens zijn een voorbeeld van zo'n nieuwe bron. Als die toegevoegde waarde is aangetoond en de databron aan de eisen voldoet, nemen we die op in de datahuishouding. De eisen die we aan de data stellen zijn kortweg: herhaalbaar, opschaalbaar en betaalbaar."
 

Programmatische aanpak

De werkwijze van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata is sinds kort gewijzigd. John: "Ik pleitte ervoor over te gaan van een organische naar een programmatische aanpak. Die werkwijze werd ook geadviseerd door Berenschot en mijn voorganger onderstreepte die gedachte. Programmamanagement is mijn ding. Dat doe ik al lang. Ik werk, met een korte onderbreking, al bijna 30 jaar in de wereld van verkeer en vervoer. Ik vind het leuk en uitdagend om met een netwerk van partijen met uiteenlopende belangen iets gezamenlijks te realiseren. Iedereen in de kruiwagen houden, maar toch proberen meters te maken. En data hebben al lang mijn interesse."
 

Relatie met Kennisnetwerk

Het werk van het Kennisnetwerk SPV en van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata liggen in elkaars verlengde, legt Pommer uit. "Het Kennisnetwerk SPV definieert de risico-indicatoren en ondersteunt de decentrale overheden bij de uitvoering van de risicogestuurde aanpak. De taskforce richt zich op de datahuishouding, op het beschikbaar stellen van data aan alle overheden om hen in staat te stellen invulling te geven aan de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid."
 

Eerste data eind 2021

De taskforce is nu bezig om de eerste drie risico-indicatoren – veilige wegen, veilige fietspaden en veilige snelheid – te vullen met data. Dat gaat niet vanzelf, geeft Pommer aan. "De vertaling van definitie naar data is een taai proces. Dit doen we in nauwe samenwerking met allerlei stakeholders."
Eind dit jaar verwacht de Taskforce Verkeersveiligheidsdata de eerste data via het NDW beschikbaar te kunnen stellen.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Taskforce Verkeersveiligheidsdata heeft nieuwe voorzitter

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven