Taskforce verkeersveiligheidsdata van start

De Taskforce Verkeersveiligheidsdata SPV 2030 is begin dit jaar van start gegaan onder voorzitterschap van het ministerie van IenW. Er zijn veel data beschikbaar, nieuwe data worden ontwikkeld en ontsloten. De uitdaging is om al die data bruikbaar te maken, zodat ze goede informatie opleveren over de verkeersonveiligheid om daarmee effectief beleid te maken, te monitoren en bij te sturen.


Kennisnetwerk SPV is nauw betrokken bij de uitvoering van de werkagenda's. De Taskforce Verkeersveiligheidsdata heeft vier werkagenda’s vastgesteld:
1. ontwikkelen gemeenschappelijke risico-indicatoren voor landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid
2. toegankelijk maken omgevingsinformatie verkeersveiligheid voor informatiegestuurd beleid
3. SMART-data als instrument
4. data over verkeersongevallen en verkeersslachtoffers

Het SPV 2030 zet, naast de verbetering van de verkeersongevallenregistratie, in op de ontwikkeling van een risicogestuurd beleid dat op basis van data en indicatoren de verkeersveiligheidsrisico’s in kaart brengt. Uiteindelijk moet dit leiden tot SPI’s (Safety Performance Indicators), indicatoren die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid. Hiermee kunnen overheden beter bepalen waar zich problemen (gaan) voordoen en kunnen maatregelen prioriteit krijgen. Vervolgens kan de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen worden gemonitord.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Taskforce verkeersveiligheidsdata van start

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven