Verkeersveiligheidscoalitie: stuur op doelen en werk met risico-indicatoren

De Verkeersveiligheidscoalitie roept een volgend kabinet op tot het stellen van doelen en het werken met risico-indicatoren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het leidt tot urgentie en bijstelling.


Het aantal verkeersdoden ligt structureel te hoog en het aantal ernstig gewonden is vorig jaar gestegen naar 21.400. In coronajaar 2020 daalde weliswaar het aantal verkeersdoden van 661 naar 610, maar van een neerwaartse trend is nog geen sprake. Het aantal verkeersdoden onder fietsers was vorig jaar het hoogst in 25 jaar.
 
De Verkeersveiligheidscoalitie vraagt het volgende kabinet in het Verkeersveiligheidsmanifest 2.0 om concrete ambities te formuleren en daaraan prioriteiten en extra budget te koppelen. Alleen zo kan het aantal verkeersdoden in 2030 met 50% zijn afgenomen. De ambitie van Nederland – nul verkeersslachtoffers in 2050 – is politiek en beleidsmatig te vrijblijvend, stelt de coalitie.
 

Dringende oproepen

De Verkeersveiligheidscoalitie doet drie dringende oproepen aan de politiek:
1. formuleer concrete doelen, voor 2030 én voor het kabinet
2. maak speerpunten van verkeersveilige woonwijken, doorgaande wegen, veilige voertuigen, ouderen en het tegengaan van afleiding
3. zorg voor een goede financiering en benut de kostenbesparing (door minder zorguitgaven, minder schade, minder verlies van productiviteit) voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid.
 

Concrete doelen

De eerste oproep – concrete doelen formuleren voor verkeersdoden en -gewonden – passen bij de effectieve en risicogestuurde aanpak van het SPV. Uit onderzoek blijkt dat het leidt tot urgentie en bijsturing. Hetzelfde geldt voor het werken met risico-indicatoren (safety performance indicators, SPI’s) voor een goed ingerichte (fiets)infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag. 
 

Voorbeelden

Als voorbeeld van een duidelijke doelstelling noemt de Verkeersveiligheidscoalitie: in 2030 hoeft geen fietser de rijbaan te delen met gemotoriseerd verkeer op 50 km/uur-wegen. Of: alle gemotoriseerde voertuigen die in 2025 worden verkocht, zijn voorzien van Intelligente snelheidsadaptatie (ISA). Of: in 2025 wordt élk ongeval met dodelijke afloop voldoende diepgaand onderzocht.
 
Het Kennisnetwerk SPV publiceerde over de risico-indicatoren veilige wegen en veilige fietspaden.

Lees ook het verslag van het webinar Aan de slag met risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's. 

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Verkeersveiligheidscoalitie: stuur op doelen en werk met risico-indicatoren

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven