Kennisnetwerk SPV zoekt voorbeeldgemeenten voor workshop

Het Kennisnetwerk SPV zoekt gemeenten die de verkeersveiligheid via de risicogestuurde aanpak willen verbeteren.

Het Kennisnetwerk – opgericht om decentrale overheden te ondersteunen bij de implementatie van de risicogestuurde aanpak van het SPV – biedt een workshop aan (in twee dagdelen), waarin de gemeenten worden begeleid bij de uitvoering van de risicogestuurde aanpak.

‘De workshop levert het Kennisnetwerk ook inzicht op in hoe we ook andere gemeenten beter kunnen begeleiden, welke data hiervoor nodig zijn en aan welke handreikingen gemeenten behoefte hebben’ zegt Charlotte Bax, van het Kennisnetwerk SPV. ‘Het mes snijdt dus aan twee kanten.’ Deelname aan de workshop is gratis.

Gemeenten met risicogestuurde aanpak
Voor de workshop is het kennisnetwerk op zoek naar gemeenten die met een nieuw mobiliteits- of verkeersveiligheidsbeleid aan de slag gaan op basis van de risicogestuurde aanpak.

Bij een risicogestuurde aanpak zijn niet alleen de aantallen verkeersongevallen sturend voor beleid en maatregelen, maar wordt er ook gekeken naar zogeheten risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren voor risicofactoren – wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen – die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid, zoals de rijsnelheid op een bepaalde weg, of de inrichting van een weg.
 
De workshop: praktisch aan de slag en van elkaar leren
Tijdens de workshop wordt uitleg gegeven over risicogestuurde aanpak, wordt het Stappenplan Risico-analyse doorgelopen, en maken de deelnemers uiteindelijk de vertaling van risico-analyse naar een beleidsplan.
 
Beperkt aantal plaatsen
Deelname aan de workshop is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 5 à 7 deelnemers. Deelname gebeurt na selectie op basis van de informatie bij de aanmelding.
Charlotte Bax: ‘Hoewel er maar een beperkt aantal gemeenten kunnen deelnemen, zullen we ervoor zorgen dat de oogst van deze workshop voor alle gemeenten beschikbaar komt. Een derde, landelijke, bijeenkomst behoort hierbij tot de mogelijkheden.'

De bijeenkomsten vinden plaats bij het CROW in Utrecht.
 
Vooraanmeldingen via: kennisnetwerkspv@crow.nl
 
Data workshops:
11 oktober:           09.30 – 13.30 uur
29 oktober:           13.30 – 16.00 uur

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Kennisnetwerk SPV zoekt voorbeeldgemeenten voor workshop

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven