Waar zitten de verkeersrisico’s? Een risicoanalyse voor wegbeheerders in 6 stappen

Het Kennisnetwerk SPV heeft een stappenplan ontwikkeld voor het maken van een risicoanalyse waarmee met name gemeenten aan de slag kunnen.

In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ligt er voor gemeenten (en provincies) de opgave om de risico’s voor verkeersveiligheid in kaart te brengen. In 6 stappen weet je als gemeente hoe je zelf een risicoanalyse maakt.

Na de risicoanalyse is het de bedoeling dat gemeenten en provincies een uitvoeringsprogramma opstellen voor de implementatie van maatregelen. Om gemeenten en provincies op weg te helpen organiseert het kennisnetwerk SPV regiobijeenkomsten in het land.

Risicogestuurd werken: Safety Performance Indicators – SPI’s
Charlotte Bax van SWOV: "Bij de risicogestuurde aanpak die wij voorstaan, hoort dat je zogeheten risico-indicatoren in kaart brengt: dit zijn de indicatoren waarvan bekend is dat zij een relatie met verkeersongevallen hebben. Doe je iets aan die indicatoren, dan verminder je de kans op ongevallen."
 

> BEKIJK HET STAPPENPLAN

Download het stappenplan

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Waar zitten de verkeersrisico’s? Een risicoanalyse voor wegbeheerders in 6 stappen

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven