Wanneer zijn wegen en fietspaden voldoende veilig?

Het Kennisnetwerk SPV heeft definities opgeleverd voor de risico-indicatoren 'veilige wegen' en 'veilige fietspaden', voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom. De definities zijn tot stand gekomen op basis van wetenschappelijke kennis en getoetst door wegbeheerders.

Met goed ontwikkelde risico-indicatoren kunnen we meten hoe vaak en in welke mate potentieel onveilige wegen en fietspaden voorkomen. Een risico-indicator voor veilige weg- en fietsinfrastructuur is daarmee een nuttig instrument voor gemeenten en provincies: ze kunnen de veiligheidsrisico’s van wegen en fietsinfrastructuur in kaart brengen en doelen opstellen om de situatie te verbeteren.
 
Om de veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem te kunnen meten, moet een risico-indicator worden gedefinieerd met meetbare variabelen. In de opgeleverde documenten zetten we hiervoor een eerste stap. Zo bestaat de definitie voor ‘voldoende veilige fietspaden’ uit zes ontwerpprincipes en de definitie voor ‘voldoende veilige wegen’ uit vier principes voor binnen de kom en vier voor buiten de kom. Het is een eerste stap. Een goede definitie voor bruikbare risico-indicatoren blijft continu in ontwikkeling.
 
De definities vormen belangrijke input voor de Taskforce Verkeersveiligheidsdata. De taskforce heeft nu de opdracht om voor de verschillende snelheidslimieten de data bij de kenmerken voor veilige wegen en fietspaden – binnen en buiten de bebouwde kom – te verzamelen.
 
De definities van de twee risico-indicatoren staan beschreven in het hoofddocument. De wetenschappelijke onderbouwing en de referenties naar de literatuur vind je in het achtergrondrapport.
 
Download hier

Bekijk ook de animaties over Veilige fietspaden en Veilige wegen

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Wanneer zijn wegen en fietspaden voldoende veilig?

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven