Zeeuws waterschap verbetert erftoegangswegen risicogestuurd

Het Waterschap Scheldestromen gebruikt bij de inrichting van wegen de risicogestuurde aanpak uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Met name bij investeringen in erftoegangswegen wil het waterschap zeker weten dat er geen geld wordt weggegooid mocht de functie van zo’n weg later wijzigen.


Het Waterschap Scheldestromen beheert wegen buiten de bebouwde kom die voor het overgrote deel de wegcategorie erftoegangsweg (ETW-60) hebben gekregen. De functie van erftoegangswegen verschilt van verbinding tussen twee dorpen (ETW-1) tot ontsluiting van erven en kavels (ETW-2). Door de vorm van de weg aan te passen moet het gebruik ervan zo worden beïnvloed dat het past bij de functie van de weg. De enorme verscheidenheid in erftoegangswegen maakt dit echter lastig.
 
De insteek die het waterschap kiest is die risicogestuurde aanpak van de inrichting van wegen, gebaseerd op Safety Performance Indicators (SPI’s) volgens het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het Waterschap wil hierin systematische stappen zetten en tot heldere keuzes komen.
 
Uit het knelpuntenlijstje met prioritaire ETW-1’s filtert het waterschap de wegen waarvan niet zeker is of ze in de toekomst ETW-1 blijven. Uit de zekere ETW-1’s kiest het schap de smallere erftoegangswegen met de slechtste score, meeste ongevallen en meeste klachten. Op basis van de Essentiële Ontwerpkenmerken (EOK) ter beperking van de snelheid maakt het waterschap nieuwe ramingen. Die wegen worden als eerste aangepakt.

Lees hier de notitie Vormgeving en prioritering ETW: naar essentiële ontwerpkenmerken

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Zeeuws waterschap verbetert erftoegangswegen risicogestuurd

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven