Kenniscafé Ontwikkeling fietspaddata voor verkeersveiligheid

Kenniscafé Ontwikkeling fietspaddata voor verkeersveiligheid

Organisator: Tour de Force
Datum: 17-11-2021, 10:00 - 11:30
Locatie: Online
Tour de Force houdt op 17 november een kenniscafé over de ontwikkeling van fietspaddata voor verkeersveiligheid. Aan de orde komen de nieuwste ontwikkelingen rond fietspaddata, die onder andere van belang zijn voor de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid.
 • Op initiatief van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata hebben Sweco en CQM data verzameld om de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid vorm te geven. In dit Kenniscafé wordt toegelicht hoe de data zijn verzameld. Aan de hand van kaartvoorbeelden lichten we toe hoe je ze kunt gebruiken. Gekeken is naar de breedte van het fietspad, het type fietspad en hoe druk het is. Daarnaast is in beeld gebracht of er voor fietsers langs wegen met een snelheidslimiet van 50, 70 of 80 km/uur een vrijliggend fietspad of een parallelweg aanwezig is. In de sessie lichten we toe welke bronnen zijn gebruikt voor de dataverzameling en welke kwaliteitsproblemen er kunnen zijn. We hopen dat wegbeheerders de data gaan gebruiken en feedback geven. Deze leerervaringen kan de Taskforce Verkeersveiligheidsdata gebruiken om de kwaliteit in de toekomst te verbeteren.
   
  Dit kenniscafé over fietspaddata is vooral interessant voor beleidsmedewerkers en adviseurs verkeersveiligheid, of mobiliteit, projectleiders fietsstimulering, data-analisten, GIS-gebruikers, et cetera. Het kenniscafé maakt onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten die Tour de Force organiseert over fietsdata, zie deze overzichtspagina.

  Programma
  • 10:00 - Opening Rick Lindeman (Rijkswaterstaat/Tour de Force)
  • 10:10 - Paul Schepers (Rijkswaterstaat/Taskforce Verkeersveiligheidsdata): aanleiding dataverzameling van vanuit definitie voldoende veilige fietspaden van Kennisnetwerk SPV en doorkijk naar de toekomst.
  • 10:20 - Hans Drolenga (Sweco): bepaling van typen fietspaden met Open Street Map (OSM) en verkeersborden
  • 10:30 - Marnix Zoutenbier en Matthijs Tijink (CQM): schatting van de intensiteit van het fietsverkeer met herkomsten en bestemmingen uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Nederland (OViN) en Onderweg in Nederland (ODiN).
  • 10:45 - Pauze
  • 10:55 - Hans Drolenga (Sweco): bepaling van de breedte van fietspaden uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en combineren van de gegevens in GIS-bestanden
  • 11:00 - Hans Drolenga (Sweco): voorbeelden van toepassing van de data voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid met de definities van Kennisnetwerk SPV.
  • 11:15 - Eric de Kievit (CROW/Kennisnetwerk SPV): beleidsmatige toepassing van de verkeersveiligheidsdata.
  • 11:30 - einde van het kenniscafé.

  Schrijf je in via deze pagina
Terug naar 'Bijeenkomsten'
Submenu openen

Kenniscafé Ontwikkeling fietspaddata voor verkeersveiligheid

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven