Stappenplan

Risicogestuurd beleid is gericht op een proactieve aanpak van risico’s in het verkeerssysteem. We kijken dus niet alleen naar ongevallen en slachtoffers, maar we maken een risicoanalyse van specifieke delen van het wegennet: van welke factoren weten we zeker dat ze leiden tot potentieel gevaarlijke situaties in het verkeerssysteem? Daarvoor hebben we een stappenplan ontwikkeld. 

Het 'Stappenplan: van risicoanalyse tot uitvoeringprogramma' begint met het maken van een risicoanalyse. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde informatie over veelvoorkomende ongevalsoorzaken en daarvan afgeleide risicofactoren. Op basis daarvan kunnen we gericht beleid ontwikkelen om de belangrijkste risico’s aan te pakken.
Vervolgens bepalen we in de uitvoeringsagenda welke onderwerpen prioriteit hebben en in het uitvoeringsprogramma welke maatregelen we nemen om de verkeersveiligheidsrisico's te verminderen.

Download hier het Stappenplan: van risicoanalyse tot uitvoeringprogramma
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven