Factsheets

Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, update november 2023  |  16 pagina's
Voor het maken van een goede risicoanalyse verkeersveiligheid in je gemeente heb je een groot aantal gegevens nodig. Die vind je in de tweede update dit jaar van de factsheet 'Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid'. Downloaden


Integrale aanpak van rijden onder invloed, handreiking voor gemeenten  |  november 2023, 10 pagina's
Wat kun je als verkeersambtenaar doen om ongevallen door alcohol en drugs in jouw gemeente te voorkomen? Dit vraagt om een integrale aanpak, samen met collega’s van andere afdelingen en samen met andere overheden, partijen en organisaties. Downloaden


Veilige kruispunten  |  augustus 2023, 8 pagina's
Hoe weet je of een kruispunt ‘voldoende veilig’ is? Factsheet Veilige kruispunten gaat in op de verschillende kruispunttypen en de bijbehorende veiligheidsniveaus. Downloaden


Kwaliteitskader voor data-gedreven dashboards  |  juli 2023, 6 pagina's
Verkeersveiligheidsdata zijn belangrijk voor risicogestuurd beleid. Die data kunnen toegankelijk worden gemaakt via een dashboard. Waar moet je op letten als je zelf een dashboard wilt (laten) ontwikkelen of gebruiken? Downloaden


Factsheet risico-indicatoren  |  update april 2023, 4 pagina's
De factsheet Risico-indicatoren verkeersveiligheid is geactualiseerd. Risico-indicatoren zijn belangrijke hulpmiddelen om het veiligheidsniveau van specifieke onderdelen van het verkeerssysteem te inventariseren en monitoren. Downloaden


Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, update  |  februari 2023, 14 pagina's
Voor het maken van een goede risicoanalyse heb je naast ongevalscijfers ook data nodig over bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking, de kenmerken van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers. Downloaden
  

Subjectieve verkeersveiligheid  |  november 2022, 14 pagina's
Subjectieve verkeersveiligheid is de persoonlijke beleving, waarneming of perceptie van verkeersveiligheid. Een direct verband tussen objectief en subjectief onveilige locaties is zwak. Maar informatie over subjectieve verkeersveiligheid kan wel relevant zijn voor gemeenten. Downloaden
 

Handreiking gedragsverandering in het verkeer  |  oktober 2021, 8 pagina's
Het gedrag van verkeersdeelnemers speelt een belangrijke rol speelt bij meer dan 90 procent van de ongevallen. Gedragsverandering is dus nodig, maar die is niet eenvoudig te realiseren. Daarom moeten we inzetten op een mix van maatregelen en een gedegen evaluatie daarvan.
Downloaden
 

Floating car data en snelheid  |  januari 2021, 8 pagina's
Floating car data (FCD) worden meestal verzameld voor verkeersmanagement, maar ze kunnen ook nuttig zijn voor verkeersveiligheidsbeleid, met name op het gebied van snelheid. De belangrijkste aspecten van FCD in relatie tot snelheid op een rij. Downloaden
 

Effectiviteitswijzer  |  oktober 2020, online tool 
Hoe weet je welke verkeersveiligheidsmaatregelen effectief zijn en welke niet? Op deze website vind je een overzicht van maatregelen waarvan de (in)effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Zo kun je verschillende maatregelen tegen elkaar afwegen. Naar Effectiviteitswijzer 
 

Meetinstrumenten voor risicogestuurd beleid  |  september 2020, online tool
Met risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s) kunnen we de veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem identificeren. Om risico-indicatoren te kunnen meten, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Bekijk het online overzicht op deze website.
 

Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving  |  juli 2020, 8 pagina's
Binnen de vaste overlegstructuren van gemeenten, provincies en vervoerregio’s staat verkeershandhaving lang niet altijd standaard op de agenda. In deze handleiding staan praktische punten en inspirerende voorbeelden om samen in gesprek te gaan. Downloaden
 

Factsheet 'Fietsers' geüpdated  |  maart 2020, 4 pagina's
De factsheet ‘Fietsers’, die Kennisnetwerk SPV vorig jaar zomer publiceerde, is voorzien van verwijzingen naar de laatste kennis. Downloaden
 

Oudere verkeersdeelnemers, geactualiseerd  |  maart 2020, 4 pagina's
De factsheet ‘Oudere verkeersdeelnemers’ uit juli 2019 is geactualiseerd. Daarmee vervalt het oude document. Het nieuwe kun je hier downloaden.
 

Databronnen voor risicogestuurd verkeersbeleid  |  december 2019, 12 pagina's
Waar vind ik de juiste informatie om een risicoanalyse te maken? Daarvoor heb je een groot aantal gegevens nodig. Ongevalscijfers, data over de samenstelling van de bevolking, kenmerken van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers. Downloaden
 

Vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen  |  december 2019, 16 pagina's
Het kennisnetwerk SPV bracht in kaart welke maatregelen effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Downloaden
 

Snel van start met effectieve maatregelen  |  november 2019, 8 pagina's
Wegbeheerders hoeven niet te wachten tot de risicoanalyses klaar zijn om nu al met maatregelen aan de slag te gaan. De maatregelen in deze factsheet zijn verdeeld over drie blokken: infrastructuur, verkeersonderwijs, en voorlichting en handhaving. Downloaden
 

Risico-indicatoren  |  augustus 2019, 4 pagina's
Om risico’s in het verkeerssysteem in kaart te brengen, kunnen we gebruikmaken van risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren voor risicofactoren die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid. Downloaden

Verkeersveiligheid van de basisschoolomgeving  |  augustus 2019, 4 pagina's
Onder kinderen tot 14 jaar vallen betrekkelijk weinig verkeersslachtoffers. Toch vormen kinderen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep, vooral tijdens het drukke spitsuur rond een basisschool. Downloaden
 

Veiligheid voor fietsers  |  juli 2019, 4 pagina's
Ondanks legio maatregelen die de verkeersveiligheid van fietsers verbeteren blijven fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers: meer dan 30% van alle verkeersdoden in Nederland zijn fietsers, van de ernstig verkeersgewonden is dat zelfs meer dan de helft. Downloaden

Oudere verkeersdeelnemers  |  juli 2019, 4 pagina's
Ouderen blijven steeds langer mobiel. Tegelijkertijd zien we dat oudere verkeersdeelnemers kwetsbaar zijn: de helft van alle verkeersdoden is ouder dan 60. Dat aantal neemt zelfs toe, net als het aandeel oudere ernstig verkeersgewonden. Downloaden
 

Risicogestuurd beleid  |  juni 2019, 4 pagina's
Steeds meer provincies en gemeenten kiezen voor een ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken. Downloaden

Submenu openen

Factsheets

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven