Preventieve aanpak

Verkeersslachtoffers vallen op verschillende wegen, verspreid over het hele land. Van veel  ernstig verkeersgewonden is echter niet bekend op welke locatie ze gewond zijn geraakt. Ook weten we voor de individuele ongevallen vaak niet wat de achterliggende oorzaken zijn. Vanuit die wetenschap lijkt een generiek preventieve aanpak, die aansluit bij Duurzaam Veilig, effectiever te zijn dan de traditionele reactieve aanpak.

Risicogestuurd beleid biedt daarbij meer concrete aanknopingspunten om de juiste maatregelen op de juiste locaties te nemen. Doordat we gebruikmaken van lokale en regionale informatie over risicofactoren, kunnen we de beleidscyclus daar ook preciezer op afstemmen.
 

Downloads

 

 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven