Doelen

In het SPV staat hoe het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden in Nederland omlaag kan.
 

Terugdringen verkeersslachtoffers

De verkeersveiligheid in Nederland is verslechterd de afgelopen jaren. Gemiddeld komen elke dag 2 mensen niet meer thuis. En jaarlijks raken ruim 20.000 mensen gewond. Het SPV brengt in kaart wat de grootste risico’s zijn en wat de effectiefste maatregelen zijn om de risico’s te verminderen.
 

Voorkomen ongelukken

Hoe voorkomen we verkeersongelukken? Dat is de centrale vraag van het SPV. Er is al veel kennis over het ontstaan van ongelukken. Maar de kennis over de preventie van ongelukken blijkt vaak niet volledig te zijn of is verspreid over verschillende partijen.
 

Kennis over ongelukken in kaart

Het SPV brengt in kaart welke kennis er al is. Bijvoorbeeld over plekken waar veel ongelukken gebeuren of bepaalde groepen weggebruikers die meer risico lopen, zoals ouderen. Ook wordt duidelijk welke kennis nog ontbreekt of nog onbekend is bij partijen die voor betere verkeersveiligheid kunnen zorgen.
 

Effectieve maatregelen

Zijn de belangrijkste risico’s bekend? Dan maakt het SPV duidelijk welke maatregelen met welke investeringen het meeste effect opleveren. En wie die maatregelen het beste zou kunnen uitvoeren. Van de weggebruiker die achter het stuur geen berichtjes via de telefoon moet sturen tot maatschappelijke organisaties die hun leden informeren over veiliger verkeersgedrag. En van gemeenten en provincies die verkeersveiligheidsplannen opstellen tot fabrikanten die software inbouwen die auto’s slimmer en veiliger maken.
 

Veiliger op weg door samenwerking

Verkeersveiligheid is een zaak van veel partijen. Zoals gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Maar ook de kennis en steun van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn nodig om ongelukken in het verkeer te voorkomen. Al deze partijen dragen bij aan het SPV en zullen, ieder op hun eigen manier, zorgen voor een verkeersveiliger Nederland.

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven