Meetinstrumenten

Meetinstrumenten voor risicogestuurd beleid

Welke factoren vormen een risico voor de verkeersveiligheid in jouw vervoerregio, provincie of gemeente? Die vraag kunnen we beantwoorden met behulp van risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren waarmee we de veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem kunnen identificeren. Om risico-indicatoren te kunnen meten, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Deze pagina geeft een overzicht van deze meetinstrumenten.


Binnen het Kennisnetwerk SPV focussen we op risico-indicatoren die relevant zijn voor verkeersveiligheidsbeleid (zie ook de factsheet Risico-indicatoren). Hieronder vind je de meetinstrumenten voor vijf risico-indicatoren:

  1. Veilige wegen (weg- en fietsinfrastructuur)
  2. Veilige snelheid
  3. Veilige voertuigen
  4. Veilige verkeersdeelnemers
  5. Hoogwaardige traumazorg
      Overige meetinstrumenten

Voor vier van deze risico-indicatoren zijn meetinstrumenten beschikbaar die recent zijn toegepast in de praktijk. Per risico-indicator geven we een korte beschrijving van de beschikbare meetinstrumenten, welke data nodig zijn om te kunnen meten, waar ze zijn toegepast en waar je terecht kunt voor meer informatie. De ontwerpers en gebruikers van de meetinstrumenten geven daarbij telkens aan waar het instrument wel en niet geschikt voor is. Aansluitend vind je een overzicht van risicogestuurde meetinstrumenten die niet direct aan een specifieke risico-indicator zijn te koppelen.
 

Meer inspiratie? Klik op de volgende links:

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven