Meetinstrumenten

Meetinstrumenten voor risicogestuurd beleid

Welke factoren vormen een risico voor de verkeersveiligheid in jouw vervoerregio, provincie of gemeente? Die vraag kunnen we beantwoorden met behulp van risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren waarmee we de veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem kunnen identificeren. Om risico-indicatoren te kunnen meten, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Deze pagina geeft een overzicht van deze meetinstrumenten.


Binnen het Kennisnetwerk SPV focussen we op risico-indicatoren die relevant zijn voor verkeersveiligheidsbeleid (zie ook de factsheet Risico-indicatoren). Hieronder vind je de meetinstrumenten voor vijf risico-indicatoren:

  1. Veilige wegen (weg- en fietsinfrastructuur)
  2. Veilige snelheden
  3. Veilige voertuigen
  4. Veilige verkeersdeelnemers
  5. Hoogwaardige traumazorg
      Overige meetinstrumenten

Voor vier van deze risico-indicatoren zijn meetinstrumenten beschikbaar die recent zijn toegepast in de praktijk. Per risico-indicator geven we een korte beschrijving van de beschikbare meetinstrumenten, welke data nodig zijn om te kunnen meten, waar ze zijn toegepast en waar je terecht kunt voor meer informatie. De ontwerpers en gebruikers van de meetinstrumenten geven daarbij telkens aan waar het instrument wel en niet geschikt voor is. Aansluitend vind je een overzicht van risicogestuurde meetinstrumenten die niet direct aan een specifieke risico-indicator zijn te koppelen.
 

Achtergrondinformatie? Klik op de volgende links:

Factsheet Risico-indicatoren
Prestatie-indicatoren voor verkeersveiligheid (SPI’s)
 

Zelf aan de slag met het Stappenplan Risicoanalyse

De instrumenten in dit overzicht kunnen helpen om de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s in jouw vervoerregio, provincie of gemeente te identificeren. Maar ook zonder deze instrumenten kun je zelf een risicoanalyse maken van het verkeerssysteem. Door de kenmerken van de infrastructuur te meten bijvoorbeeld, of de snelheidsontwikkeling op het weggennet. Hoe dat werkt, lees je in het Stappenplan Risicoanalyse.
 

Nooit af

Dit overzicht is nooit compleet: er komen regelmatig nieuwe instrumenten, ontwerpers en gebruikers bij. De lijst wordt daarom regelmatig verder uitgebreid en aangevuld met nieuwe data. Kun jij ons daarmee helpen? Of heb je andere nuttige informatie? Neem dan contact op via info@kennisnetwerkspv.nl. Alvast hartelijk dank!
 

Wat staat (niet) in dit overzicht?

In dit overzicht beschrijven we alleen instrumenten die recent en specifiek zijn toegepast om risico-indicatoren te meten. Instrumenten die iets zeggen over maatregelen, zoals de Toolkit Permanente Verkeerseducatie, vallen hier buiten. Ook instrumenten die uitsluitend zijn gebaseerd op ongevalsdata, zijn niet in dit overzicht opgenomen.
 

Meer onderzoek blijft nodig

Deze lijst geeft geen oordeel over de bruikbaarheid of betrouwbaarheid van de meetinstrumenten. Plaatsing op de lijst garandeert dus niet dat de instrumenten een betrouwbaar en bruikbaar beeld van risico-indicatoren geven. Om zo’n oordeel te kunnen geven, is meer onderzoek nodig. Bovendien vereist het zorgvuldige afstemming met de ontwerpers van de instrumenten. We hopen hier in de toekomst verder aan te kunnen bouwen.
© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven