Maatschappelijke kosten verkeersongevallen vallen hoger uit

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) een stuk hoger dan eerder gedacht. De kosten voor 2020 zijn nu geschat op 27 miljard euro. Voor 2018 kwam de schatting van het KiM nog uit op 17 miljard euro.


De hogere jaarlijkse kosten van verkeersongevallen komen vooral omdat mensen er meer waarde aan hechten om verkeersveiligheidsrisico's te verkleinen. Dit blijkt uit het internationale onderzoek VALOR uit 2021 met nieuwe waarderingen voor een statistisch mensenleven en voor een statistisch ernstig gewonde. 
 
De hogere schatting voor 2020 impliceert dat er met verkeersveiligheidsmaatregelen veel te winnen valt. De kosten van verkeersongevallen zijn ook veel hoger dan andere maatschappelijke kosten van verkeer, zoals de filekosten (3,3 miljard euro in 2019) en de kosten van emissies (11 miljard euro in 2019). Bekijk het rapport 'Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen' op deze pagina.
 

Reactie Verkeersveiligheidscoalitie

Naar aanleiding van de actualisatie van de cijfers roept de Verkeersveiligheidscoalitie de politiek en de overheid op om maatregelen te nemen die het aantal verkeersongevallen fors doet verlagen. “Alleen als we echt inzetten op verkeersveilige steden, veilige voertuigen, handhaving én afleiding in het verkeer tegengaan, kunnen we het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag brengen.” De Verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen, waaronder SWOV en CROW.
 

Effectiviteitswijzer

Bekijk in de Effectiviteitswijzer van het Kennisnetwerk SPV welke maatregelen het meest effectief zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

En bekijk onze infographic over de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid, die door alle beleidsterreinen heen loopt. De baten wegen op tegen de kosten!

Terug naar '2022'
Submenu openen

Maatschappelijke kosten verkeersongevallen vallen hoger uit

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven