Ontwikkeling Landelijke monitor risico-indicatoren in nieuwe fase

Het kennisnetwerk SPV gaat de gebruikerswensen voor de eerste landelijke monitor risico-indicatoren de komende maanden beoordelen op haalbaarheid. In het eerste kwartaal van 2023 moet de monitor voor algemeen gebruik gereed zijn.


In september startte de doorontwikkeling van het proof-of-concept van de monitor. Tijdens twee interactieve werksessies verkende het Kennisnetwerk SPV met potentiële gebruikers waar een landelijke monitor aan moet voldoen (foto). Het gaat dan om:

  • functionaliteit: gebruik van de data in eigen GIS-viewers en toevoegen van streefwaarden
  • gebruiksgemak: selecties per beheergebied ten opzichte van landelijk gemiddelde
  • vormgeving: toegankelijkheid en kleurgebruik 
  • inhoud: landelijk dekkend netwerk, de vijf risico-indicatoren en ongevalsdata.
Bij het beoordelen van de gebruikerswensen gebruikt het Kennisnetwerk drie criteria:
  • beschikbaarheid van data 
  • realisatie op korte en lange termijn 
  • noodzaak (need-to-have/nice-to-have).
Van het ministerie van IenW heeft het Kennisnetwerk de opdracht gekregen om een landelijk dashboard verkeersveiligheid te ontwikkelen, waarmee wegbeheerders de ontwikkeling van de risico-indicatoren op hun wegen kunnen monitoren.
 
Op basis van eerste verkenningen naar gebruikswensen én beschikbare data, is begin dit jaar een eerste proof-of-concept opgeleverd. Toen bleek dat de nodige data nog ontbraken en dat de wensen en behoeften van decentrale overheden behoorlijk uiteenliepen.
 
De toepassing van risico-indicatoren volgens de definities van het Kennisnetwerk SPV stelt hoge eisen aan de onderliggende data en de wijze waarop deze tot beleidsinformatie worden verwerkt. Samen met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata probeert het Kennisnetwerk de inwinning van de gewenste data in een hogere versnelling te krijgen.

Bekijk hier de infographic over de opzet van de landelijke monitor risico-indicatoren.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Ontwikkeling Landelijke monitor risico-indicatoren in nieuwe fase

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven