Databronnen voor risicoaanpak verkeersveiligheid geactualiseerd

Voor het maken van een goede risicoanalyse heb je naast ongevalscijfers ook data nodig over bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking, de kenmerken van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers. In de factsheet 'Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, update februari 2023' zie je welke informatie hiervoor beschikbaar is.


Om de belangrijkste risico’s te kunnen vaststellen, maken we zoveel mogelijk gebruik van risico-indicatoren of Safety Performance Indicators (SPI’s). Voor het monitoren van risico-indicatoren en het in kaart te brengen van risicolocaties zijn verschillende databronnen beschikbaar, zowel op landelijk als op lokaal niveau. In de factsheet vind je verwijzingen naar deze databronnen. Daarnaast lanceert het Kennisnetwerk SPV binnenkort de Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid. Deze monitor laat de risico's zien op een kaart, op basis van de beschikbare data. 
 
De landelijke bronnen-inventarisatie dekt niet alle data die je nodig hebt om op lokaal niveau risico-indicatoren te kunnen monitoren. Wel zijn er tal van andere databronnen voor lokaal risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Vaak zijn dat ook landelijke bronnen, zoals de nationale ‘basisregistraties’ en de wegkenmerkendatabase (WKD) van het Nationaal Wegenbestand (NWB). Maar ook in je eigen gemeente of provincie worden veel data verzameld die van belang kunnen zijn voor verkeersveiligheidsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke of geografische informatie over de openbare ruimte, groenvoorzieningen of parkeerbeleid. 
 
Download hier de factsheet Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, update februari 2023.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Databronnen voor risicoaanpak verkeersveiligheid geactualiseerd

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven