Expert reflecteert op Friese Strategie Verkeersveiligheid: 'Plak mensen geen label op'

Het Kennisnetwerk SPV maakt dit jaar een rondje langs de velden. Na een eerder bezoek deze zomer aan de provincie Fryslân, over het hernieuwde Stappenplan en de SPI-monitor, was Eric de Kievit op 14 september uitgenodigd om in Leeuwarden mee te praten over de nieuwe Friese Strategie Verkeersveiligheid 2026-2040.


Het programma bestond uit twee delen: een expertsessie en stakeholderssessie. Ter voorbereiding hadden alle deelnemers een position paper ontvangen met daarin een terugblik op de bijeenkomsten die voor de zomervakantie zijn gehouden, en de eerste contouren van de nieuwe strategie. Wetenschapsfilosoof en psycholoog Maarten Derksen van Rijksuniversiteit Groningen reflecteerde op de inbreng van de deelnemers. Zijn observaties:

  • Belangrijke stakeholders zitten hier niet aan tafel, zoals jonge automobilisten, mensen met een beperking, et cetera. Wees je daar bewust van.
  • De ambitie van 0 verkeersslachtoffers, heeft iets dubbels. Je moet dit doel stellen ook al is het niet haalbaar. Kunnen we aanvaarden dat verkeer risico’s met zich meebrengt?
  • Zodra mensen doorhebben dat ze worden beïnvloed, roep je weerstand op. En let op je woorden. Noem mensen bijvoorbeeld geen verkeershufter. Zodra je mensen dit label opplakt, kun je ze niet meer beïnvloeden.
  • Interventies inzetten is niet eenvoudig. Doe je dat te breed, dan voelen mensen zich niet aangesproken. Selecteer je een te specifieke doelgroep, dan voelen mensen zich weggezet.
  • Voorkom dat je een categorie mensen reduceert tot één club mensen.
  • Besef goed op grond waarvan je iets stelt. Niet alle data/onderzoeken kloppen. Bovendien, één onderzoek is geen onderzoek.
  • Levenslang leren is utopisch. Mensen iets leren is verschrikkelijk moeilijk, een leerlijn moet een bepaalde continuïteit hebben en kost daardoor veel geld.
  • Verkeer zit niet alleen in je hoofd, maar ook in apparaten en om je heen. Ga uit van een brede context.
Vanuit het Kennisnetwerk benadrukte Eric nog eens hoe belangrijk het is om met risico-indicatoren te werken, doelen te stellen en de dubbelrol van de provincie (wegbeheerder en regisseur) niet uit het oog te verliezen.
 
Provincie Fryslân haalt met de expertsessie en stakeholderbijeenkomsten input op voor de nieuwe Friese Strategie Verkeersveiligheid 2026-2040, die ergens rond de zomer van 2024 door de Staten moet worden vastgesteld.
 
Lees ook het verslag van het eerdere bezoek van het Kennisnetwerk SPV aan de provincie Fryslân, op 15 juni 2023.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Expert reflecteert op Friese Strategie Verkeersveiligheid: 'Plak mensen geen label op'

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven