Factsheet Databronnen opnieuw geactualiseerd

Voor het maken van een goede risicoanalyse verkeersveiligheid in je gemeente heb je een groot aantal gegevens nodig. Die vind je in het overzicht 'Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid'. Het Kennisnetwerk SPV heeft daar onlangs een tweede update van uitgebracht in 2023.


Om de belangrijkste risico’s te kunnen identificeren, maken we zoveel mogelijk gebruik van risico-indicatoren of Safety Performance Indicators (SPI’s). Om risico-indicatoren te monitoren en risicolocaties in kaart te brengen, zijn verschillende databronnen beschikbaar, zowel op landelijk als op lokaal niveau. In de factsheet Databronnen vind je verwijzingen naar die bronnen. 
 

SPI-monitor

Daarnaast werkt het Kennisnetwerk SPV aan de ont­wikkeling van de SPI-monitor waarin op basis van data risico-indicatoren voor het hele land in beeld worden gebracht. Voor elke risico-indicator geeft de factsheet aan welke data al beschikbaar zijn in de SPI-monitor. 
 
In de factsheet vind je bronnen waar je cijfers, statis­tieken en andere informatie kunt vinden om te gebruiken bij een risicoanalyse van het verkeerssysteem in jouw gemeente. We volgen hierbij de vijf risico-indicatoren van het Kennisnetwerk SPV en de operationele uitwerking daarvan: Veilige infrastructuur, Veilige snelheid, Veilige verkeersdeelnemers, Veilige voertuigen en Hoogwaardige traumazorg.
 
Download hier de factsheet Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, update november 2023

Terug naar '2023'
Submenu openen

Factsheet Databronnen opnieuw geactualiseerd

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven