Integrale aanpak van rijden onder invloed, handreiking voor gemeenten

Wat kun je doen om ongevallen door alcohol en drugs in jouw gemeente te voorkomen? Dat lees je in 'Integrale aanpak van rijden onder invloed', een handreiking voor gemeenten van het Kennisnetwerk SPV.


Als verkeersambtenaar in een gemeente sta je zeker niet alleen, want rijden onder invloed raakt tal van andere beleidsterreinen. Dit vraagt dus om een integrale aanpak, samen met collega’s van andere afdelingen en samen met andere overheden, partijen en organisaties. 
 
In de handreiking vind je informatie en tips die je kunnen helpen bij de aanpak van rijden onder invloed. Wie zijn er allemaal mee bezig? Hoe kun je elkaar versterken? Bij welke projecten kun je aanhaken? Welke inspirerende voorbeelden zijn er bij andere gemeenten? En waar vind je betrouwbare data voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid?
 

Waarom een integrale aanpak?

Dat alcohol en verkeer niet samengaan, is evident. Toch neemt rijden onder invloed van alcohol toe. Ook drugsgebruik lijkt steeds vaker een rol te spelen bij ernstige verkeersongevallen. Rijden onder invloed is niet voor niets een van de negen beleidsthema’s van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 
 

Nieuw programmaplan

Om rijden onder invloed verder aan te pakken, lanceert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begin 2024 een programmaplan. De nadruk ligt daarbij op een integrale aanpak vanuit verschillende beleidsterreinen met zowel preventieve als repressieve maatregelen. Dit is niet alleen landelijk nodig, maar geldt ook voor gemeenten en regio’s. Denk hierbij aan domeinen als openbare orde en veiligheid, gezondheid, welzijn en vergunnin­gen (bijvoorbeeld voor horeca en festivals).
 

Werk samen!

Ook andere partijen zijn volop bezig met alcohol- en drugspreventie. Van sportverenigin­gen tot de politie en van GGD tot kennisinstituten als Trimbos. Het advies is daarom: werk samen! Zoek elkaar op, deel je kennis en bundel de krachten. Dat werkt sneller, effectiever en scheelt bovendien veel tijd.
 
Download hier Integrale aanpak van rijden onder invloed, handreiking voor gemeenten.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Integrale aanpak van rijden onder invloed, handreiking voor gemeenten

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven