Effect inframaatregelen eerste tranche: 1072 vermeden verkeersslachtoffers

De infrastructuurmaatregelen uit de eerste tranche verkeersveiligheid voorkomen over een periode van 30 jaar ongeveer 1072 slachtoffers. Dat staat in het rapport 'Verkeersveiligheidseffecten van 1e-tranchemaatregelen’ van SWOV.


In 2020 trok de rijkoverheid een bedrag van 165 miljoen euro uit voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. CROW heeft in onderling overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan SWOV gevraagd een methode te ontwikkelen om de verkeersveiligheidseffecten van de (voor)genomen maatregelen uit deze eerste tranche te schatten en af te zetten tegen de kosten.
 
SWOV komt in haar rapport tot een geschat aantal van 1072 vermeden verkeersslachtoffers: 1043 (ernstig) gewonden en 26 dodelijke slachtoffers. Die schatting betekent niet dat het aantal verkeersslachtoffers in Nederland met die cijfers gaat dalen. Ontwikkelingen in de mobiliteit spelen bijvoorbeeld ook een rol. Wel geeft het vermeden aantal aan hoeveel méér verkeersslachtoffers er mogelijk zouden zijn gevallen als de eerstetranchemaatregelen niet zouden zijn genomen.
 

Geschatte kosteneffectiviteit 

De totale kostenbesparing door de maatregelen uit de eerste tranche wordt geschat op 897 miljoen euro, een factor 2,7 groter dan de investering van 329 miljoen. Anders gezegd: iedere investering van 1000 euro levert een besparing op van 2700 euro. Aangenomen is dat bij elke maatregel de rijksbijdrage van maximaal 50% cofinanciering volledig is benut. De totale investering is dus twee keer zo groot.
 
Omdat de kosten en – vooral – de baten grotendeels in de toekomst liggen, is ook gekeken naar de netto contante waarde van de kosten en baten. De 'gedisconteerde' kostenbesparing wordt geschat op 592 miljoen euro, een factor 1,9 groter dan de gedisconteerde investering van 316 miljoen euro. 
 

Investeringsimpuls

Tot 2030 heeft het Rijk een bedrag van 500 miljoen euro beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op decentrale wegen. Deze Investeringsimpuls verkeersveiligheid wordt in verschillende tranches gegeven. In de eerste tranche is in 2020 een rijksbijdrage van 165 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een veertigtal bewezen effectieve inframaatregelen. In de tweede tranche is in 2022 75 miljoen euro uitgekeerd.
 

Podcast

Beluister ook de podcast '165 miljoen voor verkeersveiligheid: hoe besteed je dat?', waarin Eric de Kievit (Kennisnetwerk SPV), Martijn Kerkmans (wethouder gemeente Epe) en Gert Jan Wijlhuizen (SWOV, projectleider) in gesprek gaan over de eerste tranche.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Effect inframaatregelen eerste tranche: 1072 vermeden verkeersslachtoffers

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven